Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


FMI – previziuni pesimiste la nivel mondial

98619-illustration-crise-en-zone-euro.jpg

credit foto: expansion.lexpress.fr

Fondul Monetar Internaţional anunţǎ noi cifre privind perspectivele economiei mondiale, care pun în luminǎ o încetinire aproape globalǎ a activitǎţii economice. În acest context, Franţa anunţǎ mǎsuri ambiţioase şi investiţii eşalonate pe zece ani.

Doar trei ţǎri par sǎ fie mai bine plasate în contextul tabloului prezentat de FMI: Japonia, Canada şi Marea Britanie. In rest previziunile sunt revizuite la un nivel mai mic, primele afectate fiind ţǎrile emergente. Brazilia, care afişa în 2010 o creştere economicǎ de 7,5 la sutǎ va trebui sǎ se mulţumeascǎ anul acesta cu 2,5 la sutǎ. Si aceasta pe fondul unei revolte populare care nu anunţǎ nimic bun. De notat cǎ ziua de 11 iulie este, în Brazilia, una de greve şi de mobilizare naţionalǎ împotriva degradǎrii condiţiilor de viaţǎ.

China este prinsǎ într-o "tranziţie haoticǎ" (dupǎ cum scrie cotidianul Le Monde) spre o economie bazatǎ ceva mai mult pe consumul intern decît pe export. De altfel exporturile chineze sunt penalizate întrucît cererea de produse chineze a scǎzut pe plan mondial, tot datoritǎ crizei. Rusia, Mexicul şi Africa de Sud afişeazǎ şi ele indici în scǎdere la capitolul dinamismului economic.

In Europa, cu excepţia Germaniei, toate ţǎrile zonei euro vor fi confruntate cu o reducere a bogǎţiei lor naţionale pe anul în curs. FMI enumerǎ şi principalele cauze ale acestui regres: o politicǎ de austeritate prea brutalǎ, o datorie publicǎ excesivǎ şi o scǎdere de competitivitate, la care se adaugǎ slǎbiciunea sistemului bancar şi moralul scǎzut al europenilor.

In acest context însǎ Franţa anunţǎ un program de investiţii în valoare de 12 miliarde de euro eşalonat pe zece ani. Primul ministru francez a declarat cǎ doreşte sǎ favorizeze inovaţia, pregǎtirea profesionalǎ a tinerilor şi crearea de noi locuri de muncǎ. Este evocat şi conceptul de "tranziţie ecologicǎ", deşi economia "verde" la care viseazǎ ecologiştii întîrzie sǎ ia o formǎ durabilǎ.

Pînǎ în 2030 Franţa se mai angajeazǎ investeascǎ în jur de 5 miliarde de euro pe an în infrastructuri.

Ministrul economiei, Pierre Moscovici, se declarǎ în context ceva mai optimist decît FMI-ul şi anunţǎ cǎ economia francezǎ se aflǎ într-un început de redresare, cu o creştere de 0,2 la sutǎ în al doilea trimestru al anului.

 
 
Tags: