Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Franţa, angajată într-un vast program de promovare a universităţilor virtuale

Franţa se lanseazǎ, cu ceva întîrziere faţǎ de alte ţǎri, în bǎtǎlia educaţiei pe internet. Miercuri 2 octombrie ministrul de resort a prezentat un plan ambiţios în acest sens, destinat sǎ atragǎ în special studenţii din ţǎrile francophone. 

Cum a fost cazul şi în alte domenii, iniţiativa în materie de e-education a fost a Statelor Unite. 80 la sutǎ din universitǎţile americane dispun de cursuri on line, deci pe Internet, în timp ce în Franţa procentul este de numai 3 la sutǎ. Pe bǎtrînul continent, Spania şi Marea Britanie şi-au creat deja universitǎţi virtuale, iar studenţii care le "frecventeazǎ" pot avea la sfîrşit o diplomǎ.

Toţi specialiştii spun cǎ fenomenul este în expansiune. In urmǎtorii 5 ani universitǎţile virtuale vor deveni tot mai numeroase şi vor începe sǎ le înlocuiascǎ pe cele clasice. Tot aşa cum, spun unii exeperţi, invenţia tiparului de cǎtre Gutenberg a dus la dispariţia abaţiilor ca locuri şi centre de iradiere a culturii.

O nouǎ competiţie începe deci pe planetǎ pentru atragerea materiei cenuşii şi pentru formarea ei. Francezii sunt, de exemplu, neliniştiţi cînd vǎd cǎ elitele africane, chiar şi cele din ţǎrile africane francofone, îşi trimit copiii la universitǎţi anglo-saxone. Franţa sperǎ însǎ sǎ recîştige terenul pierdut întrucît cursurile sale universitare on line se vor putea adresa unui spaţiu imens, care numǎrǎ 300 de milioane de francofoni.

Asistǎm de fapt, scrie cotidianul LE MONDE într-un articol dedicat fenomenului, la o revoluţie în materie de transmitere a cunoştinţelor. Imaginea clasicǎ a amfiteatrului şi a profesorului care îşi petrece timpul împreunǎ cu studenţii sǎi va începe treptat sǎ disparǎ. In urmǎtorii cinci ani va creşte enorm numǎrul studenţilor care vor “frecventa” universitǎţile numerice pe baza unei noi relaţii cu profesorul, care va fi un fel de "tutore" on line.

In prezent, peste 3 milioane de studenţi pot sǎ urmeze cursurile on line ale unor prestigioase universitǎţi americane precum Stanford sau Harvard.

In Franţa, ministra învǎţǎmîntului superior, Geneviève Fioraso, a anunţat însǎ un plan ambiţios, care îi poartǎ de altfel numele, destinat sǎ ajute şi sǎ ghideze universitǎţile franceze în aceastǎ bǎtǎlie on line.