Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Cum reducem decalajele

Statele care au aderat la Uniunea Europeană (UE) în primul val, în anul 2004, şi apoi în cel de-al doilea val al extinderii, în anul 2007 au profitat de procesul integrării în UE. 

Acest lucru s-a întâmplat încă din perioada de preaderare şi s-a manifestat prin progres instituţional, accesul la piaţa comună europeană, creşterea exporturilor, investiţii străine directe, crearea unui debuşeu pentru forţa de muncă autohtonă şi creşterea produsului intern brut. 

O bună parte din avantajele aderării, cu referire la creşterea economică, nivelul exporturilor sau volumul exporturilor, s-au atenuat începând cu anul 2008, anul de începere a crizei în Europa. 

De asemenea, reducerea decalajelor faţă de media europeană a stagnat pentru multe state din Europa Centrală şi de Est, state foste comuniste. Există, însă, perspective de creştere pe termen mediu? Instituţii solide şi responsabile este soluţia pe termen mediu şi lung. La care se poate adăuga şi pactul fiscal ce va fi semnat de 25 de state în luna martie a.c. Cu toate imperfecţiunile lui, pactul fiscal este cel mai bun răspuns la criză pe care îl dau statele europene.

 

Invitaţii emisiunii Profit sau pierdere: prof. dr. Bogdan Murgescu, de la Bucureşti, Doru Frantescu, directorul Institutului pentru democraţie participativă Qvorum, de la Bruxelles. 

 
Emisiunea Profit sau pierdere din 8 februarie 2012