Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Aurul incaşilor, origini şi mistere

La Pinacoteca din Paris se inaugurează vineri expoziţia intitulată "Aurul incaşilor - origini şi mistere". Până la începutul lunii februarie 2011 amatorii acestei civilizatii sud-americane, dispărută acum o jumătate de mileniu, se vor putea bucura de cele peste 200 de obiecte diferite expuse în inima Parisului.

La Pinacoteca din Paris se inaugurează vineri expoziţia intitulată "Aurul incaşilor - origini şi mistere". Până la începutul lunii februarie 2011 amatorii acestei civilizatii sud-americane, dispărută acum o jumătate de mileniu, se vor putea bucura de cele peste 200 de obiecte diferite expuse în inima Parisului.

Imperiul incaş este unul dintre cele mai mari din istorie, exclamă directorul Pinacotecii din Paris. Şi totuşi, continuă el, în doar ceva mai mult de o sută de ani, această etnie cu origini obscure, instalată în valea Cuzco, a cucerit tot ce i-a stat în cale.

Spaţiul geografic pe care-l vor domina incasii este uriaş, se întindea de la Ecuator la Chile si de la platourile andine la deserturile coastei Pacificului. Cu toate acestea, civilizatia incasà este rareori recunsocutà pe picior de egalitate cu mariile imperii din Occident.

Iată de ce Pinacoteca din Paris - amplasată în inima capitalei franceze în piata Madeleine - a decis sà prezinte într-o luminà nouà aceastà civilizatie stràlucità, originile sale si mai ales misterioasa sa relatie cu aurul.

Cert, metalul preţios era din belşug în Peru de unde şi apariţia mitului Eldorado. Dar asta nu este suficient pentru a explica fascinaţia incasilor pentru aur. Oricum, cantitatea de obiecte din aur prezentate la expozitia pariziană este impresionantă.

Antonio Aimi şi Giuseppe Orefici, cei doi comisari italieni ai expoziţiei invită: puteţi să vă uitaţi în toate cataloagele de expozitii consacrate până acum aurului şi o să constatati că niciodată nu au fost reunite atâtea piese din aur ca aici la Pinacotecă. Aurul i-a atras pe incaşi pentru că era metalul cel mai strălucitor, cel pe care oamenii puteau să-l vadă cel mai bine, spune unul dintre curatorii expozţie"i.

Obiectele din aur prezentate de Pinacoteca din Paris provin în mare parte din muzee peruviene dar si din 5 muzee europeen. Ele au fost mai toate gàsite în morminte si demonstreazà abilitatea aurariilor din acea epocà. Virtuozitatea acestor mestesugari nu poate însà rezuma singurà o civilizatie.

Talentul incasilor s-a extins la textile, la sculptură pe piatrà sau la ceramicà, dovezile fiind si ele expuse în sàlile Pinacotecii pariziene. Organizaţia socio-politică a incaşilor i-a impresionat şi ea pe cuceritorii spanioli:

Chiar din momentul în care regiunea a fost cucerità de Conquistadori în anii 1530, cronicarii au înteles cât de complexà este cultura si civilizatia incasà. In secolul 18 imperiul incas devine foarte popular, foarte cunoscut în toatà Europa. Existà o traditie care considerà si subliniazà importanta excelenta organizare a imperiului incas. Au fost cercetàtori care chiar au vorbit despre un "socialism" incas când venea vorba despre complexitatea si ordinea care domnea în imperiul incas.

Incasii au dominat Anzii doar între 1400 si 1533 dar pânà în secolul trecut s-a perpetuat o neîntelegere, o confuzie si anume cà Peru se reduce doar la incasi. Ori mai bine de alte zece civilizatii s-au succedat în regiune contribuind astfel fiecare într-un alt domeniu, în artà, în tehnicà, samd:

"Am ales un parcurs tematic pentru aceastà expozitie. Chiar dacà este important sà explicàm europenilor ce s-a întâmplat de-a lungul a 3 sau 5 mii de ani de istorie, am decis sà prezentàm lucrurile cronologic doar în prima parte a expozitiei. Din punctul nostru de vedere s-a terminat epoca expozitiilor concepute doar cronologic - astea le poate întelege si face orice copil.

Ce este important pentru noi este sà aprofundàm, sà explicàm anumite aspecte ale respectivei culturi. Este si motivul pentru care aici puteti vedea diverse sectii tematice care permit publicului vizitator sà înteleagà anumite aspecte specifice poporului incas.

In plus prezentàm si obiecte care au fost descoperite de abia în ultimii doi-trei ani si care ne dau detalii despre obiceiuri precum sacrificiul. Aceste tematici sunt foarte importante ca sà putem întelege mitologia si viata oamenilor care tràiau atunci".

O ultimă precizare: multe din bijuteriile incase si obiectele expuse acum la Paris sunt prezentate pentru prima datà, nu numai publicului francez dar si european. Ocazia de a descoperi asadar màestria unei civilizatii sud-americane care nu înceteazà sà fascineze lumea.