Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Proiect: Storytelling in muzee

castelul-szentkereszty.jpg

Castelul Szentkereszty

Reţeaua Naţională a Muzeelor din România (RNMR) organizează în perioada 11-16 septembrie 2011, la Castelul Szentkereszty din Arcuş, jud. Covasna, un atelier de creativitate pe probleme de storytelling în muzee.

Atelierul este parte a proiectului Fiecare obiect spune o poveste, finanţat cu sprijinul Fondului Cultural Naţional, sesiunea de proiecte culturale 2011, şi se adresează muzeografilor, experţi în programe educative, din cadrul a 15 muzee membre RNMR.

Proiectul reprezintă etapa finală a demersului Reţelei de introducere în pachetul de servicii muzeale şi de permanentizare a acţiunilor şi activităţilor de interpretare a obiectelor, utilizând tehnicile teatrale şi de povestire.

Muzeografii vor învăţa tehnici de deconstrucţie a poveştilor şi de interpretare dramatică a spaţiilor şi obiectelor de patrimoniu muzeal, împărtăşite de un actor profesionist, avantaje şi studii de caz privind practica storytelling-ului în muzee, metode de elaborare a storytelling-ului sau felul cum se interpretează un obiect.

Participanţii grupaţi în echipe de lucru îşi vor construi propriile poveşti pornind de la obiecte selectate din patrimoniul muzeelor de unde provin şi vor problematiza în jurul acestora împreună cu lectorii invitaţi.

Teatrul muzeal şi interpretarea colecţiei sub forma unor poveşti sunt elemente introduse în comunitatea muzeală românească de către Reţeaua Naţională a Muzeelor din România în intenţia declarată a acesteia de a adapta muzeele membre la cerinţele de calitate ale muzeului sec. XXI.