Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Ai copilul dotat intelectual? Află cine poate beneficia de o bursă privată în România

Legea care reglementează acordarea burselor private este Legea nr.376/2004 cu modificările ulterioare. În aplicarea acesteia au fost emise Instrucţiunile aprobate prin ordinul nr.1759 al ministrului Finanţelor Publice.

Conform acestor norme legale, bursa de studiu reprezintă un sprijin acordat de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică, după caz, unui elev, student, doctorand etc, care urmează un program de pregătire postuniversitară, într-o instituţie de învăţământ acreditata din ţara sau din străinătate.

Bursa privată se poate acorda doar în baza unui contract încheiat între persoană care acordă bursă şi beneficiarul bursei, care semnează contractul în nume propriu dacă este major sau cu acordul reprezentantului sau legal.

Durata contractului va fi egală de regulă  cu durata studiilor, repsectiv bursa se acordă pentru întreaga durată a acestora, însă se poate acorda şi parţial pentru o perioadă mai scurtă.

Atât durata cât şi cuantumul bursei private se stabilesc prin contractul scris încheiat de părţi, însă legea prevede că bursă nu poate fi mai mică decât salariul minim pe economie şi trebuie să acopere cheltuielile de masă, cazare şi întreţinere.

Contractul de bursa privată va fi prezentat în mod obligatoriu de către beneficiar la instituţia de învăţământ unde urmează să studieze pentru a fi avizat de aceasta.

Legislaţia aplicabilă mai prevede faptul că într-un astfel de contract pot fi introduse clauze în conformitate cu care se poate impune beneficiarului să obţină anumite rezultate la studii, precum şi clauze în baza cărora acesta se obliga să presteze o muncă, în raport cu studiile absolvite, la persoana care i-a acordat bursă, pentru o anumită perioadă de timp după finalizarea studiilor. Este interzis că beneficiarul să lucreze la persoană ce i-a acordat bursa pe durata studiilor, respectiv durata acordării bursei.

Nerespectarea obligaţiilor asumate de beneficiar prin contractul de bursa privată poate  atrage obligarea acestuia de a restitui suma primită cu titlul de bursă.

În ceea ce priveşte tratamentul fiscal al bursei, această sumă nu este impozabila pentru beneficiar, iar pentru persoana care o acorda este deductibila fiscal, în condiţiile Codului Fiscal aflat în vigoare.

 

Av. Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatură Coltuc

www.coltuc.ro