Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Aplicabilitatea semnăturii digitale

Un certificat digital costa în jur de 60 de euro, însă acesta poate fi utilizat pentru semnarea legală şi securizarea oricărui fel de documente emise şi transmise online, de la facturi fiscale la contracte.

Practic, domeniile de aplicabilitate ale semnăturii extinse sunt: Depunerea declaraţiilor online la ANAF; Semnarea facturilor; Semnarea documentelor trimise către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru înfiinţări de societăţi comerciale; Raportările către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Raportările către Casele de Sănătate (CNAS, CASMB, OPSNAJ, CASMT).

Valoarea juridică a semnăturii electronice

Legea nr. 455/2001 face deosebire între semnătură electronică simplă şi semnătura electronică extinsă. În continuare, vom face referire numai la semnătura electronică extinsă, întrucât aceasta este forma cerută de lege în majoritatea domeniilor de aplicabilitate a acesteia.

Semnătură electronică simplă este doar un pachet de date de identificare a utilizatorului, integrat în documentele sau mesajele trimise prin Internet. Practic, aceasta doar confirma identitatea unei persoane.

Semnătură electronică extinsă reprezintă acea semnătură care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este legată în mod unic de semnatar;

b) asigură identificarea semnatarului;

c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;

d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

Regimul juridic al inscrisurilor în formă electronică este reglementat în Legea 455 din 18 iulie 2001 privind semnătură electronică. Potrivit art. 5, înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, echivalează, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută că o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

În cazul în care una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul sau semnătura, instanţă va dispune întotdeauna că verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate. În acest scop, expertul sau specialistul este dator să solicite certificate calificate, precum şi orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

 

Depunerea declaraţiilor fiscale în formă electronică

Pentru a depune declaraţiile fiscale online, mai întâi trebuie făcută o cerere de utilizare a certificatului digital calificat (formular 150), care poate fi depusă la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fisca-la (ANAF). Depunerea declaraţiilor fiscale online se face prin portalul www.e-guvernare.ro. ANAF a pus la dispoziţia contribuabililor un Ghid complet de depunere a declaraţiilor online, care cuprinde paşii de urmat, detaliile tehnice şi formularistica necesară.

De aceea ne vom referi doar la reglementările privind declaraţiile care trebuie sau pot fi depuse online. Depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă este reglementată de Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 858/2008. Potrivit acestuia, se pot depune online în acest mod următoarele declaraţii:

100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

101 Declaraţie privind impozitul pe profit

102 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor

sociale şi fondurilor speciale

103 Declaraţie privind accizele

120 Decont privind accizele

130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă

200 Declaraţie privind veniturile realizate

300 Decont de taxa pe valoarea adăugată

301 Decont special de taxa pe valoarea adăugată

390 Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile

intracomunitare de bunuri

710 Declaraţie rectificativă

 

Av.Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatura Coltuc

www.coltuc.ro