Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Autorizaţia de construire

casa-constructie.jpg

Autorizaţia de construire

Pentru a putea realiza o construcţie de orice tip este necesar să obţineţi o autorizaţie de construire. Oriunde doriţi să construiţi pe teritoriul României este obligatorie obţinerea autorizaţiei de construire.

Realizarea de construcţii fără a deţine autorizaţie de construcţie valabilă se sancţionează cu amendă şi în unele cazuri penal şi chiar prin demolarea construcţiei realizate pe propria cheltuiala.

Legea care stă la baza obţinerii autorizaţiei de construire este legea 50 privind autorizarea lucrărilor de construire. Aceasta legea prevede şi cine eliberează autorizaţia de construire şi ce documentaţie trebuie depusă.

Obţinerea autorizaţiei de construcţie implica parcurgerea mai multor paşi şi necesită colaborarea cu o serie de specialişti în construcţii.

Principalii specialişti pe care îi veţi întâlni în procesul de autorizare sunt: arhitectul, inginerul structurist, inginerii instalatori, verificatorii de proiecte, în unele cazuri experţii tehnici.

Autorizaţia de construcţie se eliberează uzual de primăriile pe raza căruia se afla terenul pe care se va realiza construcţia. În cazul comunelor care nu dispun de birou propriu de urbanism va fi necesar a se obţine şi avizul de specialitate din cadrul biroului de urbanism din cadrul consiliului judeţean. În cazuri speciale autorizaţia de construire se va elibera de către instituţii speciale: de exemplu ministerul apărării pentru obiective militare din zone protejate, etc…

Pentru a se elibera autorizaţia de construire trebuie plătită taxa de autorizaţie de construire. Cuantumul acesteia este de 0,5% din valoarea lucrărilor de construcţie în cazul persoanelor fizice şi 1% din valoarea lucrărilor de construcţie în cazul persoanelor juridice. Nimeni nu este scutit de plată autorizaţiei de construire. La realizarea recepţiei lucrărilor se va realiza o actualizare a taxei de autorizare în funcţie de costurile reale sau cele direct consumate. Taxa de autorizaţie de construire se va plăti de către beneficiarul investiţiei atunci când se depune dosarul la primărie.  Valoarea estimată pentru realizarea lucrărilor de construire este cea dată de către proiectant. Există însă multe primarii care au o valoare minimă impusă sub care estimarea nu se poate face ( lucru care nu este prevăzut în legea 50 şi care deseori a fost atacat în instanţă).

Termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire este de 12 luni şi se poate prelungi cu încă 12 luni. Acesta este termenul în care construcţia trebuie să înceapă ( deci nu cel de finalizare). Dacă construcţia nu începe în acest termen sau el nu este prelungit ( termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire se poate prelungi o singură dată după care trebuie refăcut procesul de autorizare)  va fi necesară obţinerea unei noi autorizaţii de construire. Durata de executare a lucrărilor de construcţie se menţionează în cererea de autorizaţie de către beneficiar şi este preluată ulterior în autorizaţia de construire.

Termenul de execuţie nu este impus de primărie el depinzând de durată solicitată real de către beneficiar.

Termenul maxim pentru eliberarea autorizaţiei de construire este de 30 de zile din momentul în care a fost depusă documentaţia completă.

 

Av. Coltuc Marius

Casa de Avocatură Coltuc

www.coltuc.ro