Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Calculul dobânzilor contractuale în 2012

dobanzi.jpg

Calculul dobânzilor contractuale în 2012

Actualul mecanism de aplicare a dobânzilor legale sau convenţionale este prevazut in Ordonanţa nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti.

Actuala reglementare (OG 9/ 2000) se referă doar la modul de determinare a ratei dobânzii în cazul întârzierii la plata obligaţiilor băneşti.

Însă, cu titlu de noutate, proiectul reglementează distinct dobânzile remunerative, ca echivalent al folosirii capitalului în cazul împrumuturilor, şi dobânzile penalizatoare, ca sancţiune a neachitării sumelor datorate la scadenţă, indiferent că este vorba de împrumut sau altă obligaţie contractuală.

Practica judiciară actuală este plină de controverse privind stabilirea şi mai ales cumulul dobânzii legale cu alte tipuri de daune pentru întârziere sau neexecutarea contractelor. Atât Codul Civil care urmează să intre în vigoare de la 1 octombrie, cât şi proiectul de lege care modifică reglementările referitoare la dobânda legală încearcă să lămurească aceste aspecte.

Dobânzile la care facem referire în acest articol nu se aplică celor percepute sau plătite de Banca Naţională a României, de instituţiile de credit, de instituţiile financiare nebancare şi de Ministerul Finanţelor Publice, care sunt stabilite prin reglementări specifice.

 

Stabilirea dobånzilor în contractele civile

În raporturile contractuale care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ (civile), rata dobânzii legale este diminuată cu 20%. Părţile pot stabili şi o dobândă mai mare decât aceasta, însă nu cu mai mult de 50% pe an.

Valabilitatea nivelului dobânzii convenţionale se determină prin raportare la dobânda legală în vigoare la data stipulării în contract.

Orice clauză prin care se încalcă aceste limite este nulă de drept. Mai mult decât atât, proiectul prevede, cu titlu de noutate, că în cazul încălcării limitelor creditorul va fi decăzut şi din dreptul de a pretinde dobânda legală.

 

Corelaţia cu daunele şi penalităţile din noul Cod Civil

În afară de proiectul de lege pentru modificarea OG nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, mai este şi Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod Civil, care modifică aceeaşi ordonanţă. Aceasta spune că dispoziţiile din Codul Civil privind daunele moratorii şi clauza penală sunt aplicabile şi dobânzii penalizatoare. Codul Civil foloseşte însă termenul „daune moratorii”, care reprezintă practic acelaşi lucru cu dobânda penalizatoare, ceea ce ar putea da naştere la confuzii în practică.

O modificare importantă în noul Cod Civil se referă la momentul în care încep să curgă dobânzile moratorii, în cazul obligaţiilor băneşti. Spre deosebire de soluţia actuală, noul Cod Civil stabileşte că acestea curg din ziua scadenţei, fără a mai fi nevoie de vreo punere în întârziere care se face odată cu acţionarea în justiţie a debitorului rău-platnic.

Astfel, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii (penalizatoare), de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege (dobânda legală), fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. Mai mult, debitorul nici nu va avea dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic.

Inclusiv dispoziţiile din noul Cod Civil referitoare la penalităţile prevăzute într-o clauză penală sunt aplicabile şi dobânzilor penalizatoare. Prin clauza penală părţile stabilesc prin apreciere anticipată cuantumul daunelor datorate de partea în culpă în cazul neexecutării obligaţiei.

 

 

Av.COLTUC MARIUS VICENTIU,

Fondator Casa de avocatura Coltuc

www.coltuc.ro