Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Când poate banca să refuze restructurarea creditului?

De cele mai multe ori, când se solicita modificarea şi negocierea contractului, banca refuză, de aici reieşind faptul că nu se doreşte respectarea principiului egalităţii părţilor care caracterizează raporturile juridice comerciale.

În practică, banca vine cu modificări care sunt în funcţie de interesele sale, fără a lua în considerare interesele clienţilor. Contractele trebuie să fie negociate şi modificate în funcţie de interesele ambelor părţi, chiar dacă vorbim de contracte nenegociate, la care doar se adera de către clienţi.

Dacă avem în vedere cazurile în care banca poate refuza modificarea clauzelor contractuale, acestea sunt cele în care, având în vedere clauzele contractuale legale, s-ar aduce modificări majore care ar încălca legea.

Legea trebuie respectată şi faţă de bancă, în cazul în care, de exemplu, o persoană nu ar aduce garanţiile necesare pentru garantarea creditului.

Există posibilitatea pentru banca să nu accepte o reeşalonare, în cazul în care situaţia debitorului este într-o stare evidenţă de insolventa, respective dacă acesta nu da garantiie necesare ori îşi micşorează garanţiile date către bancă.

Având în vedere poziţia de egalitate existenţa între bancă şi client trebuie să avem în vedere faptul că trebuiesc îndeplinite minime condiţii atât de către bancă, cât şi de către client.

Din cele expuse, rezultă faptul că banca poate să refuze modificarea contractului dacă nu sunt aduse motivaţii serioase şi legale. O modificare a contractului poate să fie negată de către banca în cazul în care nu există un temei legal, cum era până acum posibilitatea de a invoca teoria

impreviziunii, însă, ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod Civil, vom putea solicita modificarea contractului ca urmare a modificării situaţiei juridice existente la momentul încheierii contractului, de aşa natură încât sunt prejudiciate în mod grav interesele uneia dintre părţi sau chiar a ambelor.

 

Av.COLTUC MARIUS

Fondator Casa de Avocatura Coltuc

www.coltuc.ro

Tel. 0745150894

 

Partener

www.licitatiijuridice.ro