Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Care sunt efectele unui divorţ

divort.jpg

Care sunt efectele unui divorţ

Cele mai importante efecte ale divorțului în ceea ce privește raporturile nepatrimoniale dintre soți, precizate în noul Cod civil vizează numele de familie după desfacerea căsătoriei și drepturile soțului divorțat.

Potrivit art. 383 din noul Cod civil, la defacerea căsătoriei prin divorț, foștii soți au următoarele alternative în ceea ce privește numele de familie:

- pot conveni ca soțul care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soț să poarte acest nume și după divorț, instanța luand act de această învoială prin hotărârea de divorț;

- în lipsa unei învoieli între soți, instanța poate încuviința, pentru motive temeinice, cererea soțului, care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soț, de a purta acest nume și după divorț.

Temeinicia motivelor invocate se apreciază de către instanța de judecată învestită cu soluționarea divorțului. În general, se consideră că reprezintă motiv temeinic pentru admiterea cererii existența unui interes legitim, care ar putea fi vătămat prin schimbarea numelui.

În lipsa învoielii soților sau, după caz, a încuviințării date de instanță, fiecare dintre foștii soți va purta numele anterior căsătoriei.

Nici soții, prin convenția lor, și nici instanța nu va putea încuviința ca soțul care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt să poarte, după desfacerea căsătoriei, atât numele, cât și numele său de familie dinaintea căsătoriei.

Numele se poate păstra, pentru motive temeinice, când persoana în cauză a folosit în exercitarea profesiei numele pe care dorește să îl obțină făcând dovada cu privire la aceasta, precum și asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume.

În ceea ce privește drepturile soțului divorțat, art.384 din noul Cod civil specifică, de asemenea că divorțul este considerat pronunțat împotriva soțului din a cărui culpă exclusivă s-a desfăcut căsătoria.

Astfel soțul împotriva căruia a fost pronunțat divorțul pierde drepturile pe care legea sau convențiile încheiate anterior cu terții le atribuie acestuia. Precizăm însă, că aceste drepturi nu sunt pierdute în cazul culpei comune sau a divorțului prin acordul soților.

 

Un alt efect al divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți ce trebuie adus în discuție se referă la capacitatea de exercițiu dobândită de femeia minoră prin căsătorie; această capacitate se păstrează chiar dacă la data divorțului ea nu împlinise vârsta de 18 ani.

Pe de altă parte însă, efectele privitoare la obligația de sprijin moral, de fidelitate, precum și cea de a locui împreună, încetează odată cu desfacerea căsătoriei.

 

Av. Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatura Coltuc

www.coltuc.ro