Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Ce drepturi ai dacă ţi-ai cumpărat un pachet de servicii turistice?

Atunci când achiziţionezi servicii turistice ai dreptul că informaţiile pe care le primeşti cu privire la pachetul de servicii turistice, preţul acestuia şi toate celelalte condiţii aplicabile contractului  să conţină indicaţii corecte şi clare, care să nu permită interpretări echivoce ale acestora.

Ce informaţii trebuie să primesc de la agenţia de turism?

Agenţia de turism are obligaţia să îţi furnizeze, în scris, în vederea încheierii contractului, următoarele informaţii:

•        localitatea de destinaţie

•        ruta de parcurs

•        mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria acestuia/acestora

•        tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora

•        serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie

•        durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării

•        informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, precum şi al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie şi sejur

•        cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul pentru achitarea restului de plată

•        numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistentă în caz de boală, accidente şi altele asemenea

•        durata pentru care operează oferta turistică.

 

Informaţiile conţinute în materialele publicitare turistice trebuie să fie respectate de agenţia de turism, în afara cazului în care:

  • eventualele schimbări în aceste informaţii au fost comunicate în mod clar turistului înaintea încheierii contractului;

  • modificările au fost efectuate, cu acordul părţilor contractante, ulterior încheierii contractului.

 

Comercializarea pachetelor de servicii turistice e reglementata de Ordonanţă nr. 107/1999 şi de Directiva 90/314/EEC din 13 iunie 1990.

Însă până la toamnă Comisia Europeană va revizui această directivă, întrucât în ultimii ani dezvoltarea Internetului şi a companiilor aeriene low cost au produs schimbări atât în oferta agenţiilor de turism, cât şi în modul de achiziţionare a pachetelor turistice.

Din ce în ce mai mulţi consumatori efectuează rezervări online, alcătuind propriile pachete prin combinarea mai multor oferte.

Datorită faptului că se bazează pe o directivă învechită, Ordonanţa nr.107/1999 acoperă numai pachetele de servicii turistice comercializate de o agenţie de turism. Deocamdată nu sunt acoperite aşa-numitele pachete de servicii dinamice, în care turiştii şi-au inclus şi alte servicii, precum zborul şi cazarea asigurate de furnizori între care există legături comerciale.

Conform OG 107/1999, prin pachet de servicii turistice se înţelege combinaţia prestabilită a cel puţin două dintre următoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durată neîntreruptă a acestora să depăşească 24 de ore sau să cuprindă o înnoptare:

a)       transport

b)       cazare

c)       alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora şi care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea.

 

Agenţia de turism este responsabilă pentru aceste aspecte, însă, pentru a beneficia de protecţie, „deficienţele constatate de către turist la faţa locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, trebuie să fie sesizate prompt, în scris, atât prestatorului de servicii, cât şi agenţiei de turism de la care turistul a cumpărat pachetul de servicii turistice Preţurile stabilite în contract nu pot fi modificate, cu excepţia cazului în care contractul prevede în mod explicit acest lucru, atât în vederea majorării, cât şi a reducerii, precum şi modul de calcul al acestora, şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor:

a)       costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;

b)       redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi a taxelor de turist;

c)       cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nicio obligaţie faţă de agenţia de turism, aceasta din urmă având obligaţia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul.

În cazul în care agenţia de turism este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, aceasta are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării, iar acesta este obligat să comunice agenţiei de turism, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării, hotărârea să de a opta fie pentru:

a)       rezilierea contractului fără plată de penalităţi;

b)       acceptarea noilor condiţii ale contractului.

În cazul în care turistul reziliază contractul său agenţia de turism anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a)       să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de agenţia de turism;

b)       să accepte un pachet de servicii de calitate inferioară, propus de agenţia de turism, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c)       să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

Conform legii, agenţia de turism este răspunzătoare pentru bună executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de o altă agenţie de turism sau de alţi prestatori de servicii. (Art. 20, alin. 1, OG 107/1999). Deci, dacă turistul nu a ajuns sau a întârziat la destinaţie din vina transportatorului sau a ajuns acolo şi a avut probleme din vina unităţii de cazare, agenţia de turism cu care are contract este cea responsabilă şi obligată să-l despăgubească.

 

Av.Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatura Coltuc

www.coltuc.ro