Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Ce drepturi am ca femeie în concubinaj

Concubinajul este o uniune de fapt cu caracter de stabilizare şi nu intra sub incidenţa reglementărilor legale.

Starea de concubinaj se caracterizează prin următoarele:

a)       uniune de viaţă în comun;

b)       apartenta exterioară a unui menaj;

c)       libertatea juridică de a se căsători.

În ceea ce priveşte concubinajul, este exclusă aplicarea prin analogie a dispoziţiilor din codul familiei privitoare la relaţiile dintre soţi.

Aspecte importante legate de starea de concubinaj:

  • Regimul juridic al comunităţii de bunuri, aplicat soţilor, nu se extinde şi asupra bunurilor concubinilor. Nu se aplică prezumţia legală de bunuri comune bunurilor dobândite de concubini în perioada concubinajului.

  • Concubinii pot dobândi bunuri asupra cărora să aibă fiecare un drept de propietate pe cote-părţi, în raport cu contribuţia fiecăruia la dobândirea lor. Contribuţia concubinilor este o chestiune de fapt, lăsată la aprecierea instanţelor judecătoreşti, pe baza probatorului administrat.

  • Regimul juridic al construcţiilor ridicate de concubini diferă dacă aceştia au ridicat o construcţie pe terenul proprietatea celuilalt, când incidente sunt dispoziţiile art. 494 cod civil – fără consimţământul proprietarului terenului, construcţia devine proprietatea concubinului proprietar al terenului, constructorul concubin având dreptul la o creanţă egală cu valoarea contribuţiei sale.

Dacă starea de fapt se transformă într-o acţiune juridică, bunurile concubinilor vor avea regimuri juridice diferite:

- bunuri dobândite separat – bunuri proprii fiecăruia dintre concubini;

- bunuri dobândite împreună - bunuri asupra cărora au o cota-parte potrivit regulilor care guvernează proprietatea pe cote-părţi;

Actele juridice menite a determina pe una dintre părţile contractante să înceapă sau să menţină o relaţie de concubinaj sunt lovite de nulitate absolută pentru cauza imorală şi ilicită.

Răspunderea civilă delictuala – concubina are de suferit un prejudiciu în urmă decesului susţinătorului, dacă relaţia de concubinaj are caracter de stabilitate.

În privinţa copiilor rezultaţi din relaţii de concubinaj, nu operează prezumţia legală de paternitate. Convieţuirea în fapt a mamei cu pretinsul tata sau prestarea unei întreţineri produce efecte asupra cursului prescripţiei extinctive: dreptul la acţiune în stabilirea paternităţii copilului începe să curgă de la încetarea convenţiei sau prestării întreţinerii.

Dacă soţii sunt despărţiţi în fapt şi din relaţia de concubinaj a mamei cu alt bărbat ia naştere un copil, acesta are ca tata pe soţul mamei, iar paternitatea biologică poate deveni legală numai în urma tăgăduirii paternităţii de către soţul mamei sau recunoaşterii sau admiterii acţiunii în stabilirea paternităţii fată de tatăl biologic.

 

Av. Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatură Coltuc

www.coltuc.ro