Ce trebuie să conţină dosarul de înfiinţare a unei firme?

Vă prezentăm etapele ce trebuie urmate pentru înfiinţarea unei firme, precum şi actele de care aveţi nevoie pentru finalizarea acestei proceduri.

Pentru a vă înfiinţa o firmă este necesar în primul rând să vă hotărâţi asupra următoarelor aspecte:

1.Denumirea societăţii;

2. Obiectul principal de activitate şi obiectele secundare;

3. Cu cine vă asociaţi, dacă este cazul;

4. Cine va fi administratorul societăţii;

5. Unde va avea societatea sediul social.

 

Dacă aveţi un răspuns la fiecare dintre aceste întrebări deja aţi parcurs un pas important.

 

Urmează pasul al doilea:

 1. Având asupra dvs. lista cu denumirile societăţii mergeţi la Oficiul Registrului Comerţului Judeţean sau al Municipiului Bucureşti.

 2. Completaţi o cerere pentru verificare disponibilitate firma/rezervare denumire firmă.

 3. Mergeţi la casierie şi achitaţi taxa de 50 lei.

 4. Păstraţi originalul facturii cu care aţi achitat taxa deoarece puteţi deconta cheltuielile efectuate cu înfiinţarea societăţii.

 5. Cu cererea şi factura exemplarul roşu mergeţi la ghişeul pentru rezervări denumire societate.

 6. Ridicaţi rezervarea denumire firma în maximum o oră de la depunerea cererii şi este valabilă 3 luni de la rezervare. Dacă în 3 luni nu aţi înfiinţat societatea însă doriţi să păstraţi denumirea mergeţi din nou la ORC cu o altă cerere, plătiţi din nou taxa de 50 lei şi prelungiţi cu încă 3 luni rezervarea denumirii.

 

Pasul al treilea, de întocmire efectivă a dosarului de înfiinţare.

 Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. împuternicire, procura, dacă este cazul;

 2. copie/copii CI asociat/asociaţi şi administrator/administratori;

 3. specimen de semnătura administrator/administratori;

 4. declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că îndeplinesc condiţiile legale prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de asociat, asociat unic, administrator etc.;

 5. dovada sediului declarat;

 6. acordul asociaţiei de proprietari, dacă este cazul;

 7. 7.acordul băncii, dacă este cazul;

 8. dovada disponibilităţii firmei;

 9. dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv;

 10. actul constitutiv al societăţii;

 11. anexa nr. 1 privind înregistrarea fiscală;

 12. declaraţia pe proprie răspundere dată în funcţie de faptul dacă se desfăşoară sau nu activitate la sediul social;

 13. cererea de înregistrare în registrul comerţului;

 14. taxa pentru înregistrarea societăţii de aproximativ 300 lei;

 15. două timbre judiciare de 0,15 lei.

 

Av. Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatură Coltuc

www.coltuc.ro