Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Cum ne verifică statul averea. Criterii

Sediul materiei: Ordinul MFP nr. 773/2011 modifică Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate.

Potrivit actului normativ, în vederea selectării persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare, organele fiscale vor identifica, evalua şi gestiona riscurile de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice, prin efectuarea următoarelor operaţiuni:


* stabilirea surselor de date;
* culegerea datelor deţinute de alte entităţi;
* formalizarea datelor în structura necesară analizei;
* definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare.

Actul normativ prevede că stabilirea surselor de date să se realizeze prin evaluarea informaţiilor deţinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice şi stabilirea necesarului de date care trebuie obţinute în vederea identificării diferenţelor dintre situaţia fiscală personală şi veniturile declarate organelor fiscale, precum şi prin identificarea surselor de date despre persoanele fizice, deţinute de autorităţi publice şi alte entităţi, necesare determinării riscului de nedeclarare a veniturilor impozabile.

În HG publicată se precizează că, pe baza indicatorilor fiscali şi patrimoniali, să fie definite persoanele fizice cu potenţial risc de nedeclarare:

* veniturile declarate de persoană fizică, precum şi de plătitorii de venit;
* creşterea valorii patrimoniului persoanei fizice;
* cheltuielile personale efectuate;
* fluxurile de trezorerie.

Astfel, evaluarea riscului de care sunt pasibili contribuabilii persoane fizice se va realiza pe baza unei comparaţii dintre valoarea veniturilor declarate cu fluxurile de trezorerie şi valoarea creşterii patrimoniale şi a cheltuielilor personale efectuate.

De asemenea, se va lua în considerare şi evaluarea riscului de nedeclarare, acesta reprezentând diferenţa dintre veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit, pe de o parte, şi, pe de altă parte, situaţia fiscală personală.

În actul normativ publicat se stabileşte că riscul minim acceptat de administraţia fiscală prin verificarea încadrării diferenţelor stabilite în limita prevăzută la art. 1091 alin. (4) din Codul de procedura fiscală.

Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

 

Av.Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatura Coltuc

www.coltuc.ro