Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Cum putem depune declaraţiile fiscale online în 2012

anaf.jpg

Cum putem depune declaraţiile fiscale online în 2012

Ceea ce până acum era disponibil numai pentru marii contribuabili, este acum posibil pentru orice persoană juridică. Astfel,toţi contribuabilii pot depune anumite declaraţii fiscale în format on line, evitând astfel cozile şi pierderile de timp tipic româneşti.

Procedura de depunere on-line a declaraţiilor fiscale Ordinul ANAF nr. 2520/2010 simplifică modul de interacţiune al contribuabililor mari şi mijlocii cu instituţiile statului. Actul normativ reglementează modalitatea prin care aceste categorii de contribuabili vor depune declaraţiile fiscale prin mijloace electronice, începând cu obligaţiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010.

 

Următoarele documente vor putea fi semnate digital şi transmise la distanţă:

 •     Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - Formular nr. 100;

 •     Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale - Formular nr. 102;

 •     Declaraţia privind accizele - Formular nr. 103;

 •     Declaraţia rectificativă – Formular nr. 710;

 •     Declaraţia privind impozitul pe profit – Formular nr. 101;

 •     Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formular 300;

 •     Decontul special de taxa pe valoarea adăugată – Formular 301;

 •     Decontul privind accizele – Formular 120;

 •     Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziŢiile intracomunitare de bunuri

 •     Formular nr. 390;

 •     Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă - Formular nr. 130;

 

 

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE ÎN SISTEMUL ANAF

Înainte de a începe procedura, trebuie să ştii că nu mai este necesară crearea unui cont pe portalul ANAF şi autentificarea. Pentru a putea depune on-line declaraţii fiscale în formă electronică trebuie parcurşi următorii paşi:

Pasul 1:

  După ce ai obţinut certificatul digital, descărca, completează şi transmite la certSIGN Documentul de confirmare, aşa cum este descris aici.

 

Pasul 2:

 După primirea Documentului de confirmare, certSIGN verifică corectitudinea informaţiilor, îl semnează electronic şi îl transmite pe adresa de la care a primit e-mailul, într-un interval de maxim 48 de ore, în zilele lucrătoare.

 

Pasul 3:

 Dacă ai primit documentul de confirmare, trebuie să accesezi www.anaf.ro rubrica "Declaraţii electronice/Înregistrare certificate calificate". Aici, citeşte “Lista de termene şi condiţii” şi dacă eşti de acord cu ea, apasă butonul “Acceptă”. Apoi, trebuie să încarci documentul de confirmare făcând Browse în calculatorul tău şi alegând opţiunea "Transmite documentul".

 

Pasul 4:

 Odată validat documentul de confirmare, trebuie să completezi şi următoarele informaţii:

 1.         Codul Unic de Identificare (CUI) al agentului economic pentru care se vor transmite declaraţiile fiscale;

 2.         Denumirea;

 3.         Adresa acestuia.

 

Pasul 5:

  Portalul ANAF va afişa în continuare Formularul 150 - "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", ce va conţine datele introduse la Pasul 4. Acesta trebuie:

 1.         tipărit;

 2.         semnat olograf;

 3.         ştampilat de agentul economic pentru care se vor depune declaraţiile fiscale.

Atenţie! Dacă doreşti să depui declaraţii fiscale pentru mai multe companii, apasă linkul “Continuă cu înregistrarea unui alt CUI” şi procedura se reia ca mai sus.

 

Pasul 6:

  Următoarele acte conform Ordinului ANAF nr. 2520/1 Octombrie 2010 şi completarilor aduse acestuia prin Ordinul ANAF nr. 2568/10 Octombrie 2010 publicate în Monitorul Oficial:

    Formularul 150 - "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" completat, semnat şi ştampilat de către agentul economic pentru care se depun declaraţiile la care se adaugă următoarele documente:

            Documentul de identitate al titularului certificatului digital calificat în original şi copie.

            Documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului pentru care doreşte să semneze declaraţiile fiscale.

            Documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului de certificat calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. ACEST DOCUMENT SE DEPUNE ÎN CAZUL ÎN CARE TITULARUL CERTIFICATULUI NU ARE CALITATEA DE REPREZENTANT LEGAL AL CONTRIBUABILULUI REPREZENTAT.

 

Pasul 7:

  Organul fiscal va verifica documentele depuse de tine şi îţi va confirma la adresa de email menţionată în cerere dreptul de utilizare a serviciului "Depunere declaraţii on-line" pentru fiecare firmă în parte.