Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Cum trebuie transportată marfa periculoasă în România?

Pentru a nu pune în pericol mediul înconjurător şi viaţa participanţilor la trafic, transportatorii de mărfuri periculoase sunt supuşi unor prevederi speciale.

Conform reglementărilor noului Cod Rutier conducatorul autovehicului care transportă mărfuri sau produse periculoase va trebui să îndeplinească condiţiile tehnice şi de agregare stabilite prin Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr.31/1994.

Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează doar pe traseele stabilite de autoritatea competentă şi se vor comunica ulterior poliţiei din localitatile pe raza cărora se derulează transportul.

Mărfurile şi produsele periculoase se transportă numai cu autovehicule special amenajate, purtând semne distinctive de identificare şi în condiţiile stabilite prin normele legale în vigoare, ele trebuie însotite pe tot parcursul de persoane care sa cunoască caracteristicile acestora, iar conducatorul trebuie să aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege şi să cunoască normele referitoare la transportul şi la manipularea încărcăturii.

În situaţia în care, dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrăştie pe drum, conducatorul auto este obligat să oprească imediat, să ia masuri de avertizare a celorlalţi conducatori care circulă pe drumul public şi a persoanelor din jur, să semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemână şi să anunţe administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de poliţie.

Mărfurile considerate periculoase - conform convenţiei ADR au nevoie de o atenţie specială atât la ambalare în vederea expedierii lor cât şi la întocmirea documentelor de transport pentru a asigura un maxim de siguranţă şi legalitate în operaţiunea de livrare.      

ADR este o convenţie europeană despre transportul rutier al bunurilor periculoase (prescurtare ADR, de la Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). ADR conţine prevederi speciale pentru circulaţia rutieră referitor la ambalare, siguranţa încărcăturii şi marcarea mărfii periculoase.

Prin mărfuri periculoase se înţeleg acele substanţe care prin natura lor fizico-chimică pot produce daune personale, mediului înconjurator, etc. Conform ADR, clasele de mărfuri periculoase sunt urmatoarele:

Ø  Clasa 1: substanţe şi obiecte explosive;

Ø  Clasa 2: gaze;

Ø  Clasa 3: lichide inflamabile;

Ø  Clasa 4.1: substanţe solide inflamabile, substanţe autoreactive şi substanţe explozive, desensibilizate solide;

Ø  Clasa 4.2: substanţe care se aprind spontan;

Ø  Clasa 4.3: substanţe care, la contactul cu apa degajă gaze inflamabile;

Ø  Clasa 5.1: substanţe comburante;

Ø  Clasa 5.2: peroxizi organici;

Ø  Clasa 6.1: substanţe toxice;

Ø  Clasa 6.2: substanţe infecţioase;

Ø  Clasa 7: substanţe radioactive;

Ø  Clasa 8: substanţe corosive;

Ø  Clasa 9: substanţe şi obiecte periculoase diverse.

 

Clasificare trebuie facută de expeditor (eventual cu ajutorul producatorului) şi sub responsabilitatea sa.

Informaţii despre transportul mărfurilor periculoase mai puteti gasi şi în Hotararea de Guvern nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002.

Obligaţii ale şoferilor care transportă mărfuri periculoase ADR

 Se interzice conducatorului de autovehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase:

  • să provoace şocuri autovehiculului în mers;

  • să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staţionare, la o distanţă mai mică de 50 m de autovehicul;

  • să lase autovehiculul şi încărcătura fără supravegherea sa, a însoţitorului ori a unei alte persoane;

  • să remorcheze un vehicul rămas în pană;

  • să urmeze alte trasee sau să staţioneze în alte locuri decât cele stabilite;

  • să permită prezenţă în autovehicul a altor persoane, cu excepţia celuilalt conducator, a însoţitorilor sau a celor care încarcă ori descarcă mărfurile sau produsele transportate;

  • să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecţionate în acest scop.

 

Av. Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatură Coltuc

www.coltuc.ro