Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Formalităţile legale pe care trebuie să le îndeplinească părinţii divorţaţi pentru a putea călători în afara ţării cu copiii

În baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor romani în străinătate, minorii romani pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali.

Prin reprezentant legal se înţelege persoană desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.

Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţara unui cetăţean roman minor numai dacă este însoţit de o persoană fizică majoră - în următoarele cazuri:

  • este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) şi călătoreşte însoţit de ambii părinţi;

  • este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei, statul (statele) de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia ori face dovada decesului celuilalt părinte;

 

Documente doveditoare ale decesului sunt:

  1. certificat de deces valabil şi cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condiţiile legii;

  2. hotărâre judecătorească de declarare a morţii, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;

  3. comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă.

Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti său declarat dispărut, în condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovadă în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se afla în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.

Declaraţia şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la libera circulaţie se prezintă, în original şi în fotocopie, Poliţiei de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care se efectuează ieşirea din ţară.

Însoţitorul, care călătoreşte în străinătate împreună cu un minor, are următoarele obligaţii:

Ø  să acorde îngrijire şi supraveghere minorului pe toată durata deplasării;

Ø  să nu abandoneze minorul;

Ø  să nu încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute în declaraţie ori, în cazuri deosebite, autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenta şi protecţie pentru minori;

Ø  să respecte scopul, ruta şi durata deplasării menţionate în declaraţie, cu excepţia situaţiei când există acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite;

Ø  în cazul dispariţiei minorului pe perioada deplasării în străinătate, să anunţe de îndată autorităţile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum şi cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau oficiu consular al României, solicitând eliberarea unei adeverinţe în acest sens;

Ø  să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau oficiu consular al României, în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria, să schimbe ruta, să depăşească durata călătoriei indicate de părinţi sau de reprezentantul legal;

Ø  în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute în declaraţie, să anunţe imediat cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau oficiu consular al României, în vederea reunificării familiale a minorului sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta.

Minorul care călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul său legal nu poate fi încredinţat de către acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci când faţă de minor s-a dispus măsură educativa a libertăţii supravegheate, în condiţiile legii penale.

Poliţiştii de frontieră vor întrerupe călătoria minorului, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate anterior, în următoarele situaţii:

a) însoţitorul este cetăţean străin şi nu face dovada faptului că are dreptul să se reîntoarcă în România, deşi în declaraţia părinţilor sau, după caz, a reprezentantului legal se menţionează că minorul se va reîntoarce împreună cu acelaşi însoţitor;

b) însoţitorul a săvârşit anterior una dintre infracţiunile următoare, cu excepţia cazului în care a fost reabilitat pentru această infracţiune:

1.omor, omor calificat, omor deosebit de grav;

2. infracţiuni privitoare la viaţa sexuală;

3. cerşetorie;

4. lipsire de libertate în mod ilegal;

5. sclavie;

6. prostituţie;

7. proxenetism;

8. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;

9. infracţiuni privind traficul de persoane şi infracţiuni în legătură cu traficul de persoane;

10. trafic de migranţi;

11. trafic de ţesuturi sau organe umane;

12. infracţiuni de terorism;

c) însoţitorul este cetăţean străin şi părăseşte teritoriul României ca urmare a unei decizii de îndepărtare de pe teritoriul României, dispusă în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care este părinte al minorului şi există acordul celuilalt părinte;

d) însoţitorului său minorului i-a fost limitat, în condiţiile prezenţei legi, exerciţiul dreptului la libera circulaţie în străinătate pentru statul de destinaţie ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat, în perioada în care urmează să călătorească împreună;

e) însoţitorul nu este persoana căreia i-a fost încredinţată de către instanţă supravegherea minorului, atunci când faţă de acesta s-a dispus măsură educativa a libertăţii supravegheate, în condiţiile legii penale;

f) minorul refuza să iasă din ţară, dacă a împlinit vârsta de 14 ani.

Poliţia de Frontieră Romana permite ieşirea din România a minorilor, fără prezentarea declaraţiei, în următoarele situaţii:

a) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale romane, din care să rezulte perioadă şi statul său statele în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există acordul ambilor părinţi, al celuilalt părinte, al părintelui supravieţuitor sau al reprezentantului legal;

b) în cazul în care însoţitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioadă şi statul său statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinţi.

 

Av. Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatură Coltuc

www.coltuc.ro