Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Legea 193/2000, veste bună pentru românii prejudiciaţi de către bănci

În sfârşit a intervenit o modificare a legii în sprijinul romanilor care se afla în situaţia de a le fi încălcate drepturile ca urmare a clauzelor contractuale abuzive din contractele de credit.

La data de 3 august 2012 a fost publicată Legea 193 /2000 care creează instituţii noi în sprijinul consumatorilor ce ar putea să se afle în situaţia de a fi încheiat un contract preformulat ce conţine clauze abuzive sau care le încălca drepturile. Astfel nouă formă a legii conţine modificări favorabile luptei împotriva abuzurilor create de contracteler de adeziune şi preformulate ale profesioniştilor.

Cea mai importată schimbare este dată de art. 12 din legea modificată, ce prevede că în cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, organele de control vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

La cererea de chemare în judecata va fi anexat procesul-verbal întocmit potrivit art.11.

Asociaţiile pentru protecţia consumatorului care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, pot chema în judecată pe profesionistul care utilizează contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, pentru că aceasta să dispună încetarea folosirii acestora, precum şi modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

Dispoziţiile alin. (1)-(3) din lege nu aduc atingere dreptului consumatorului căruia i se opune un contract de adeziune ce conţine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acţiune ori pe cale de excepţie, în condiţiile legii.”

Astfel dacă ANPC sau dacă instanta de judecată constata că în contractele de credit ( sau alte contracte încheiate cu profesionişti, de regulă contractile de adeziune ) se poate solicita excluderea acestor clauze din toate contractile de credit de aceeaşi natură, şi ceea ce este nou, chiar dacă sunt în curs de executare.

Conform opiniei majoritare a doctrine, prin constatarea de către instanţă a clauzei ca fiind abuziva se va dispune nulitatea hotărârii şi modificarea contractului, efectul hotărârii va fi erga omnes, având efect obligatoriu pentru toţi profesionişti cu care s-au încheiat contracte de aceeaşi natură. Acest lucru înseamnă că apare reglementat şi în legislaţia naţională efectul precedentului judiciar. În această situaţie dacă tribunalul a constatat că o clauză este abuziva , atunci toate contractile trebuie să fie aliniate la cele stabilite în hotărârea judecătorească.

Hotărârea pronunţată are efect de lege , fiind obligatorie faţă de toţi  profesioniştii.

O altă modificare de impact este şi modificarea competenţei funcţionale a instanţei, rolul judecătoriei fiind preluat de către Tribunal. Însă în cazul litigiilor introduse de către consumatori , ca persoane fizice, în mod individual, competenta aparţine fie judecătoriei, ori tribunalului în funcţie de valoarea obiectului cererii de chemare în judecată, în cazul acesta hotărârile nu vor avea efect erga omnes.

În plus hotărârile pronunţate de către tribunal sunt supuse numai apelului, spre deosebire de dreptul comun când de regulă lipsea apelul şi se ataca direct cu recurs. Modificările au impact atât din punct de vedere tehnic cât şi economic, instanţele vor fi scutite astfel de numărul mare de litigii cu care sunt investite din acest motiv. Sperăm că măsurile să fie luate de câte profesionişti înainte de a fi sancţionaţi.

 

Av. Carmen Creţu

Casa de Avocatură Coltuc

www.coltuc.ro