Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi în vederea îmbunătăţirii competenţelor în perspectiva dezvoltării durabile

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) şi Camera de Comerţ şi Industrie a României organizează Conferinţa naţională privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului “Sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi în vederea îmbunătăţirii competenţelor în perspectiva dezvoltării durabile”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2, POSDRU/63/3.2/S/41910. 

Evenimentul a avut loc în data de 20 iunie 2012, între orele 10.30 – 14.30 la Bucureşti, Hotel Royal, Sala Mircea Vodă din Bld. Mircea Vodă nr. 28 sector 3.

Prin activităţile pe care le-a desfăşurat, proiectul a vizat formarea de specialitate a managerilor şi a angajaţilor din întreprinderi în vederea asigurarii competenţelor necesare respectării reglementărilor Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile.

Conferinţa naţională a fost organizată în scopul prezentării şi dezbaterii activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, precum şi a rezultatelor obţinute în urma realizării cursurilor gratuite de formare profesională la locul de muncă pentru managerii şi angajaţii din cele 24 întreprinderi selectate din 4 regiuni de dezvoltare Sud-Vest, Sud Muntenia, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov.

Cursurile au fost adaptate specificului activităţii acestor întreprinderi şi al impactului ecologic asociat, incluzând îndrumare tehnică de specialitate pentru facilitarea adoptării unor procedee tehnologice şi organizatorice de respectare a prevederilor naţionale şi comunitare privind protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Sprijin pentru întreprinderi şi angajati în vederea îmbunătăţirii competenţelor în perspectiva dezvoltării durabile.