Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Importanţa atitudinii responsabile faţă de mediu

colectare-selectiva.jpg

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Asociaţia Environ, organizaţie non profit, autorizată de Ministerul Mediului şi Pădurilor potrivit prevederilor HG 1037/2010 art.7 alin.7, pentru managementul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), urmăreşte preluarea şi ducerea la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice sau ale reprezentanţilor autorizaţi, care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea DEEE.

În conformitate cu statutul României de Stat Membru al Uniunii Europene, Asociaţia Environ şi-a asumat îndeplinirea unei complexe game de obligaţii în domeniul mediului, cu rolul de a reduce impactul negativ al activităţilor economice asupra sănătăţii umane şi implicit a vieţii. În cadrul acestor norme, sunt urmărite în principal obiective ca prevenirea producerii deşeurilor, colectarea selectivă a acestora, tratarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă.

Datorită importanţei deosebite a politicii comune de mediu, la nivel comunitar au fost introduse ţinte precise, pe care fiecare stat membru trebuie să le atingă, sub sancţiunea penalităţilor şi a declanşării procedurilor de infringement, pornind de la principiul “poluatorul plăteşte”. Fluxuri specifice de deşeuri ca uleiurile uzate, ambalajele, deşeurile miniere, bateriile şi acumulatorii, sunt numai câteva exemple din multitudinea de mecanisme obligatorii în ţara noastră, preluate şi transpuse prin “Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor”.

Ţinta de colectare şi reciclare de 4 kg de deşeuri de echipamente electrice şi electronice per locuitor  pe an, pentru care România este răspunzătoare către Comisia Europeană, poate fi atinsă prin mecanisme de management integrat al deşeurilor, cu rolul de a optimiza costurile de operare. Aceste mecanisme sunt cuprinse în Directiva 2002/96/EC la Art.5  alin.2; lit.c, respectiv Art.9. Sistemele de preluare colectivă a responsabilităţii şi atingerea obiectivelor de colectare, valorificare şi reciclare (care se află printre obiectele de activitate ale Asociaţiei Environ) au menirea de a aduce România cât mai aproape de atingerea cotei amintite.

Totuşi, deşi legislaţia este foarte clară în acest sens şi deşi fiecare poluator asociat unui producător şi/său importator de echipamente electrice şi electronice  are de îndeplinit rate fixe de colectare şi reciclare a acestor deşeuri, proporţional cu volumele de produse comercializate anual în piaţă, pentru a atinge cele 4 kg/locuitor/an, obligaţie europeană nenegociabila, mulţi factori economici consideră că  pot eluda cu bună ştiinţă legea, îngroşând rândul celor pentru care România va fi pasibilă de penalităţi către Uniunea Europeană. Aflată deja în al treilea an consecutiv, România riscă să aibă probleme cu normele europene de mediu şi să plătească amenzi de sute de mii de euro pe zi dacă ţintele de valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice nu vor fi respectate.

Valoarea timbrului verde este cu mult sub costul real de operare al sistemului de colectare, reciclare a acestor deşeuri la nivel naţional al DEEE. Spre exemplificare,  Asociaţia Environ, care practică cea mai scăzută valoare a timbrului verde dintre toate asociaţiile colective, încasează pentru un frigider vândut 23 lei cu TVA. Ţinta cantitativă este de 4 kg de DEEE colectate anual pe cap de locuitor, adică peste 84.000 tone.  În demersurile de a colecta o cotă cât mai mare de astfel de deşeuri, pe lângă problemele apărute cu autorităţile locale, care refuză implementarea sistemelor de colectare selectivă, există şi costuri crescute din parte tuturor operatorilor.

Astfel pentru colectarea unei singure tone de deşeuri de la firmele autorizate de colectare se plăteşte în medie 150 Euro la tonă, transportul de la punctul de colectare către operatorul de tratare reciclare costă, suplimentar, în medie, încă 60-70 Euro. Costul tratării, procesării, îndepărtării componentelor pericoloase reprezintă peste 50 % din costurile de management al DEEE, pentru o tonă de frigidere. În final,  Environ achită reciclatorului aprope 230 Euro.  Totalizând, colectarea şi reciclarea unei tone de frigidere vechi ((DEEE)  costă aproximativ 450-500 Euro.

Exprimat în greutăţi, o tonă cuprinzând,  în medie, 20 bucăţi frigidere, ar însemna că un cost real al timbrului verde ar fi aproximativ 20 Euro, adică peste 80 RON,  cu mult mai mare decât cei 23 RON colectaţi din piaţă.

Click aici pentru a descărca  HG nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.