Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Strategie europeană pentru rromi

rromi-poza-afp-rromi-evacuati-franta.png

Rromi evacuaţi din Franţa (Foto : AFP)

Parlamentul European a votat la Strasbourg o rezoluţie privind integrarea socială a rromilor. Sunt vizate aici măsuri ce ar trebui să devină obligatorii pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghişan

Textul stabileşte priorităţile pe care statele membre ale UE ar trebui să le ia în calcul, în adoptarea unei strategii pan-europene în favoarea rromilor.

Această strategie va trece prin mai multe instituţii europene, înainte ca ea să fie definitiv adoptată în data de 24 iunie, dar deputaţii europeni trasează de acum marile linii de acţiune.

În plan social, Comisia Europeană ar trebui să introducă standarde minime obligatorii la nivelul UE, pentru integrarea rromilor, astfel încât statele membre care nu le aplică să poată fi sancţionate.

Strategia ar trebui să abordeze toate formele de încălcare a drepturilor fundamentale ale rromilor, arată Parlamentul European, a se înţelege  "discriminarea, segregarea, discursul care instigă la ură, profilele etnice și amprentarea ilegală, precum şi evacuarea şi expulzarea ilegală".

Documentul ar trebui mai ales să pună capăt expulzării rromilor şi trimiterii lor în ţări unde ar putea fi supuşi torturii sau unor tratamente degradante.

În planul ocupării forţei de muncă, Parlamentul European cere acordarea de micro-credite disponibile pentru antreprenori şi lucrătorii independenţi. Munca la negru ar trebui combătută.

În fine, UE a creat diferite linii bugetare pentru finanţarea proiectelor legate de integrarea rromilor, dar nici unul dintre programele comunitare care trăiesc din aceste finanţări nu este dedicat în exclusivitate acestei etnii.

Deputaţii, prin rezoluţia votată acum cer o finanţare orientată spre dezvoltare pentru iniţiativele locale şi pentru a identifica folosirea deficitară a fondurilor. Domeniul de aplicare a fondurilor comunitare ar trebui extins, se menţionează în rezoluţie, pentru a cuprinde, în afară de dezvoltare şi furnizarea de servicii publice de calitate.