Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Relaţiile lui Francois Hollande, subiect de carte

hollande-face-mana-masina.jpg

Francois Hollande

"Războiul damelor". Sub acest titlu revista Le Nouvel Observateur publicà în ultimul sàu numàr pagini alese din cartea "l'Ex" a jurnalistului Sylvain Courage. O lucrare sub formà de anchetà în care este descrisa în detaliu relatia tensionatà dintre Ségolène Royal si Valérie Trierweiler, fosta respectiv actuala iubità a presedintelui francez François Hollande. Viata privatà a acestuia este relatatà pe larg si într-o altà carte prezentà acum în libràriile franceze si intitulatà "Intre douà focuri" care se opreste asupra aspectului romantic al trioului de protagonisti.

Hollande, Trierweiler si Royal sau trioul format din presedintele Frantei si cele douà iubite ale sale - fosta si actuala – este motiv de bucurie pentru editori. "Intre douà focuri", carte semnatà de Anna Cabana si Anne Rosencher - douà ziariste - e un soi de recidivà, cel putin din partea primei autoare.

Cabana, colega noastrà de la Le Point, semnase în 2008, sub presedintia lui Sarkozy deci, o carte intitulatà "Cécilia", dedicatà relatiei dintre presedintele de atunci si viitoarea sa fostà sotie. Céclia se pare cà n-a apreciat deloc acea biografie. Nici Valérie Trierweiler nu o va aprecia pe cea care-i este consacratà. Lucrarea e plinà de anecdote: aflàm astfel reactia lui Ségolène Royal, mama celor patru copii ai François Hollande, când viitorul presedinte declarà sus si tare "Valérie e femeia vietii mele". Cititorul se va amuza de asmeena sà afle cà în momentul în carea aceasi Valérie Trierweiler îl sunà pe François, pe ecranul mobilului acestuia din urmà apare afisat "iubirea mea". Nu ne-a scàpat din memorie nici ordinul aceleasi Valérie càtre Hollande "sàrutà-mà" rostit în seara victoriei pe 6 mai pe scena din piata Bastilia. Evident cà aceastà carte nu se poate încheia fàrà a reaminti pe larg si faimosul tweet trimis de actuala iubità a presedintelui adversaului doameni Ségolène Royal la ultimele legsilative. Un tweet deplasat care avea sà-l oblige pe presedinte sà iasà din rezerva sa.

"l'Ex", carte pe care am putea-o traduce liber "Fosta", e semnatà de un ziarist de la Nouvel Observateur. Metodic, acesta revine la origini, la începutul dragostei lui Hollande cu Royal, un cuplul care a intrat în acelasi timp la Parlament în iunie 1988. Devenit un potential om de viitor, dotat în plus cu mult umor si dornic sà cmenteze intrigile interne partidului socialist francez, Hollande va fi în paralel si una din principapele surse, unul dintre cei mai buni informatori ai ziaristei ... Valérie Trierweiler, intratà în aceasi perioadà în redactia de la Paris Match unde a fost însàrcinatà sà urmàreascà, sà se ocupe de partidul socialist. Trierweiler intrà astfel încà de la început, de acum 24 de ani, în viata cuplului Hollande-Royal, cuplu cu care dealtfel va si simpatiza. Din amicà, complice si observatoare si dupà o serie de zvonuri, fondate sau nu, Trierweiler se va transforma mai întâi oficios în sepembrie 2005 si apoi oficial doi ani mai târziu în iubita actualului presedinte. Un presedinte care cu sigurantà încà nu a terminat de plàtit politele trecutului, cel putin aceatsa este pàrere lui Sylvain Courage, confratele nostru de la Nouvel Obs. In opinia sa, afacerea nu este încheiatà pentru cà Trierweiler se simte jenatà astàzi iar Ségolène Royale pretidne de pareta ei un rol politic - sà nu uitààm cà si-a piredut la alegereile din iunie locul de deputat. Ori orice gest din pareta lui Hollande va fi inerpertat ca un gest intim, familial sau sentimental.

Ne putem întreba  - cum o fac dealtfel mai multi colegi de-ai nostrii, mai putin cei anglosaxoni - cu ce ne afecteazà aceste povesti amoroase, de ce ne intreseazà viata privatà a presedintelui? Pentru simplul motiv cà mai tot omul de rând e atras de afacerile amoroase ale celor mai puternici. Certurile si sentimentele pe care le nutresc unii fatà de ceilalti au excitat tot timpul spiritele... si au permis vânzàri record în libràri. Nu în ultimul rând, aceste povesti ne privesc fàrà sà vrem pentru cà adesea relatiile dintre respectivii protagonisti ne-au fost date pe fatà, puse în scenà de însusi protagonistii cum a fost cazul cu cuplul Hollande-Royal "urmàrit" de ziarist Trierweiler. "Pasiunea lor a depàsit cadrul intim pentru a se transforma în spectacol" noteazà cu multà abilitate colegul nostru de la Le Point.