Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Reuniunea anuală a bursierilor „Eugen Ionescu” - promoţia 2011-2012

Ministerul Afacerilor Externe şi Biroul pentru Europa centrală şi orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei organizează reuniunea anuală a bursierilor „Eugen Ionescu” - promoţia 2011-2012, pe data de 12 iunie, începând cu orele 11h00, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, sala G. Gafencu.

Vor fi prezenţi la această reuniune 55 de bursieri din cadrul Programului de burse „Eugen Ionescu”, din diferite ţări francofone, preponderent din spaţiul african şi din Republica Moldova, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri ai Ambasadelor şi Reprezentanţelor francofone din România, reprezentanţi ai universităţilor din România, membre ale Agenţiei universitare a Francofoniei, şi jurnalişti.

Reuniunea va fi deschisă prin alocuţiunea secretarului de stat pentru Afaceri globale, domnul Dan Petre, şi va oferi participanţilor prilejul evaluării Programului de burse „Eugen Ionescu”, facilitând totodată dezbaterea şi schimbul de idei asupra unor tematici francofone menite să evidenţieze bogăţia şi diversitatea expresiilor culturale la nivelul statelor şi guvernelor membre ale OIF. Vor susţine alocuţiuni o serie de personalităţi direct implicate în realizarea Programului, şi anume : domnul Abderrahmane Rida, director al Biroului pentru Europa centrală şi orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei, şi domnul Horia-Nicolai Teodorescu, vicepresedinte al Conferinţei rectorilor universităţilor membre ale AUF (CONFRECO), dar şi reprezentanţi ai bursierilor „Eugen Ionescu”, precum : domnul Moussa Ouedraogo, bursier „Eugen Ionescu (Coasta de Fildeş) si doamna Luminiţa Samson, bursieră „Eugen Ionescu” (Republica Moldova).

 

Informaţii suplimentare

Programul de burse doctorale şi post-doctorale „Eugen Ionescu” a fost iniţiat de România, în contextul celui de al XI-lea Sommet al Francofoniei (Bucureşti, 2006), şi a devenit operaţional în 2007. Programul are scopul de a sprijini dezvoltarea durabilă din spaţiul francofon, în special din Europa Centrală şi Orientală şi Sudul francofon (articolului 35 al Declaraţiei Sommet-ului de la Bucureşti).

Programul, coordonat de MAE şi de Agenţia universitară a Francofoniei, a înregistrat încă de la început un real succes. Administrarea efectivă a burselor este realizată de Agenţia universitară a Francofoniei, a cărei experienţă în acest gen de programe este recunoscută pe plan internaţional.

Bursele „Eugen Ionescu” permit cercetătorilor şi doctoranzilor provenind din state membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei şi Algeria să beneficieze de o formare, în limba franceză, în 25 de universităţi din România, membre ale AUF, într-o gamă largă de domenii.

Au beneficiat de acest program cinci promoţii de bursieri “Eugen Ionescu”, numărând 337 de doctoranzi şi cercetători din următoarele ţări : Albania (1), Algeria (2), Benin (22), Bulgaria (3), Burkina Faso (12), Camerun (115), Canada (1), Coasta de Fildeş (30), Republica Centrafricana (1), Republica democratică Congo (1), Egipt (1), Franta (12), Georgia (2), Guinea (1), Liban (1), Madagascar (9), Mali (1), Maroc (6), Mauritania (4), Moldova (66), Senegal (33), Ciad (1), Togo (9), Tunisia (2), Vietnam (1).

 

Universitatile din Romania, partenere ale programului :

·         Universitatea « Vasile Alecsandri » din Bacău

·         Universitatea « Transilvania » din Braşov

·         Academia de studii economice din Bucureşti

·         Universitatea din Bucureşti

·         Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară din Bucureşti

·         Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti

·         Universitatea « Babeş-Bolyai »

·         Universitatea de medicină şi farmacie « Iuliu Haţieganu » din Cluj-Napoca

·         Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

·         Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară din Cluj-Napoca

·         Universitatea « Ovidius » din Constanţa

·         Universitatea din Craiova

·         Universitatea de medicină şi farmacie din Craiova

·         Universitatea « Dunarea de Jos » din Galaţi

·         Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi

·         Universitatea Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi

·         Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară din Iaşi

·         Universitatea din Piteşti

·         Universitatea Petrol şi gaze

·         Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu

·         Universitatea « Stefan cel Mare » din Suceava

·         Universitatea « Petru Maior » din Târgu-Mures

·         Universitatea de Vest din Timişoara

·         Universitatea de medicină şi farmacie « Victor Babeş »

·         Universitatea « Politehnica » din Timişoara