Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Trecerea la economia circulară – o necesitate pentru România

constantin_damov.jpg

Constantin Damov
Constantin Damov și Constantin Rudniţchi

Economia circulară - un termen mai puțin cunoscut în țara noastră, dar un concept bine implementat în țările cu economii dezvoltate, definește modalităţile prin care reciclarea materialelor de orice fel, trebuie adusă la un nivel prin care componentele deșeurilor să fie folosite cu eficiență maximă astfel încât acestea să nu intre în biosferă.

Colectarea selectivă reprezintă un prim pas al economiei circulare. 

Din păcate, România nu se află printre țările cu o colectare selective a deșeurilor îndeajuns de răspândită la nivel național, ceea ce a condus în ultima vreme și la nerespectarea unor obiective de colectare impuse de Uniunea Europeană, care pot conduce la penalități în acest sector de activitate. Mai mult, o colectare defectuoasă a deșeurilor, neselectivă, conduce la decizia unor companii de reciclare de a importa deșeuri pentru a-și asigura materia primă în vederea prelucrării acestora.
România a atins anul acesta nivelul producției din 1989 de fibră sintetică din materiale plastice reciclate, devenind astfel cel mai mare producător de astfel de fibre din regiune.

Invitat:  Constantin Damov – Fondator Green Group, vicepreședinte al Asociației al Asociației Române pentru Managementul Deșeurilor.

Emisiunea Business ON AIR din 3 noiembrie 2016