Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


România exportă - continuarea în produse, servicii şi cifre, dar mai ales voinţă

Formularea din titlu este cea de care economia României, şi nu numai, a întreg contextului regional şi european, are mare nevoie - un export românesc, sustenabil şi cu înaltă valoare adăugată. Dialogăm cu omul care ştie această parte a comerţului românesc mai bine decât mulţi alţi specialişti.

Costin Lianu a făcut trecerea de la arhitectura de facilitare a internaţionalizării businessului, din zona de stat, la acelaşi linii, generic vorbind, din privat. Coordonând zona de transfer dintre mediul universitar - Universitatea Spiru Haret, în acest caz, şi aflat, ca întotdeauna, cu faţa către mediul de afaceri, după propria-i formulare, Costin Lianu reuşeşte să continue stabilirea de punţi şi conexiuni între nevoile şi oferta oamenilor de afaceri autohtoni, cu valenţe de ieşit în internaţional.

O discuţie de excepţie, cu un profesionist autentic, despre învăţământul dual, vocaţional, imperios necesar pentru dezvoltarea businessurilor din România, cu argumente solide, despre radiografia de moment a structurii exporturilor româneşti, dar şi despre diferenţele comparative dintre modelul antreprenorial vest-european şi al nostru.

Două idei puternice pentru antreprenorii români, de astăzi, se desprind din această emisiune, exprimate de invitatul meu şi anume acelea conform cărora nu mai poţi face business, eficient şi competitiv, altfel decât într-o reţea, iar managerii, trebuie să recunoască valoarea educării echipei şi, mai ales, a continuei autoeducări, pe noile strategii de tip blue ocean, în special.

Invitat: Costin Lianu, General Manager USH Business Support Hub şi coordonator al Strategiei Naţionale de Export

Emisiunea Business ON AIR din 21 aprilie 2016