Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Reuniunea anuală a bursierilor „Eugen Ionescu”

Ministerul Afacerilor Externe şi Biroul pentru Europa centrală şi orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei organizează, la data de 12 aprilie 2013 (începând cu ora 11h00), reuniunea anuală a bursierilor „Eugen Ionescu” - promoţia 2012-2013, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, sala G. Gafencu.

Vor participa la această reuniune 51 de bursieri din cadrul Programului de burse „Eugen Ionescu”, din 16 ţări francofone (Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Coasta de Fildeş, Franţa, Guineea, Maroc, Madagascar, Republica Moldova, România, Gabon, Senegal, Togo, Tunisia), membri ai Ambasadelor şi Reprezentanţelor francofone din România, reprezentanţi ai universităţilor din România, afiliate la Agenţia universitară a Francofoniei, şi jurnalişti.

Reuniunea le va oferi participanţilor prilejul evaluării Programului de burse „Eugen Ionescu”, facilitând totodată dezbaterea şi schimbul de idei asupra unor tematici francofone menite să evidenţieze bogăţia şi diversitatea expresiilor culturale la nivelul statelor şi guvernelor membre ale OIF.

De asemenea, prezenţa bursierilor francofoni la Ministerul Afacerilor de Externe va ocaziona şi întâlniri cu reprezentanţi ai conducerii direcţiilor de spaţiu pe teme de interes bilateral, cu o atenţie specială pentru spaţiile de provenienţă a majorităţii bursierilor, ţările africane şi Republica Moldova.  

Vor susţine alocuţiuni o serie de personalităţi direct implicate în realizarea Programului – din partea Ministerului Afacerilor Externe, Biroului pentru Europa centrală şi orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei, Universităţii „Politehnica” din Bucureşti, precum şi reprezentanţi ai bursierilor „Eugen Ionescu”.

 

Informaţii suplimentare

Programul de burse doctorale şi post-doctorale „Eugen Ionescu” a fost iniţiat de România, în contextul celui de al XI-lea Sommet al Francofoniei (Bucureşti, 2006) şi a devenit operaţional în 2007. Programul are scopul de a sprijini dezvoltarea durabilă din spaţiul francofon, în special din Europa Centrală şi de Est şi din Sudul francofon (articolul 35 al Declaraţiei Sommet-ului de la Bucureşti).

Programul, finanţat de MAE şi coordonat împreună cu Agenţia universitară a Francofoniei, a înregistrat încă de la început un real succes. Administrarea efectivă a burselor este realizată de Agenţia universitară a Francofoniei, a cărei experienţă în acest gen de programe este recunoscută pe plan internaţional.

Bursele „Eugen Ionescu” permit cercetătorilor şi doctoranzilor provenind din universităţi membre ale Agentei universitare a Francofoniei din state membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei şi Republica Algeriană Democratică şi Populară să beneficieze de o formare, în limba franceză, în 26 de universităţi din România, membre ale AUF, într-o gamă largă de domenii.

Au beneficiat de acest program şase promoţii de bursieri “Eugen Ionescu”, numărând aproximativ 400 de doctoranzi şi cercetători din următoarele ţări : Albania, Algeria, Armenia, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Canada, Coasta de Fildeş, Republica Centrafricană, Republica democratică Congo, Egipt, Franţa, Gabon, Georgia, Guinea, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritania, Republica Moldova, Senegal, Ciad, Togo, Tunisia, Vietnam.

 

Universităţile din România, partenere ale programului :

1.    Universitatea « Vasile Alecsandri » din Bacău

2.    Universitatea « Transilvania » din Braşov

3.    Academia de studii economice din Bucureşti

4.    Universitatea din Bucureşti

5.    Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară din Bucureşti

6.    Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti

7.    Universitatea « Babeş-Bolyai »

8.    Universitatea de medicină şi farmacie « Iuliu Haţieganu » din Cluj-Napoca

9.    Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10. Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară din Cluj-Napoca

11. Universitatea « Ovidius » din Constanţa

12. Universitatea din Craiova

13. Universitatea de medicină şi farmacie din Craiova

14. Universitatea « Dunărea de Jos » din Galaţi

15. Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi

16. Universitatea Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi

17. Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară din Iaşi

18. Universitatea din Piteşti

19. Universitatea Petrol şi gaze

20. Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu

21. Universitatea « Ştefan cel Mare » din Suceava

22. Universitatea « Petru Maior » din Târgu-Mureş

23. Universitatea de Vest din Timişoara

24. Universitatea de medicină şi farmacie « Victor Babeş »

25. Universitatea « Politehnica » din Timişoara

26. Universitatea Politehnica Bucureşti