Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


ARTouch/ Atinge arta: proiect de accesibilizare a Galeriei de Artă Europeană a MNAR pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere, auz şi vorbire

Muzeul Naţional de Artă al României are plăcerea să anunţe că se numără printre instituţiile selectate de Fundaţia Orange România pentru a beneficia de finanţare în cadrul programului „Lumea prin culoare şi sunet” care sprijină proiectele de educaţie, cultură sau sănătate în beneficiul persoanelor cu deficienţe de vedere, de auz sau de vorbire.

ARTouch/ Atinge arta este un proiect conceput empatic pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilităţi de vedere şi de auz, prin utilizarea sinestezică a tuturor simţurilor pentru a facilita procesul de înţelegere a artei şi de participare activă la crearea de sensuri noi pentru toate categoriile de public. 

Pentru Muzeul Naţional de Artă al României, proiectul reprezintă o modalitate de a se apropia de un public al cărui acces la produse culturale de calitate este deseori extrem de limitat. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt persoanele (copii şi adulţi) cu deficienţe de vedere, auz şi vorbire. Acestora li se adaugă persoanele, în principal copii, cu nevoi speciale de învăţare, pentru care materialele ajutătoare şi o abordare creativă, interdisciplinară sunt esenţiale. Beneficiarii indirecţi includ familiile, educatorii, însoţitorii categoriilor de persoane menţionate – dar şi publicul mai puţin familiarizat cu lumea artei.

Pornind de la câteva dintre capodoperele Galeriei de Artă Europeană a muzeului, în cadrul proiectului vor fi realizate cópii, replici şi cataloage tactile, truse demonstrative multisenzoriale şi aplicaţii multimedia şi de realitate augmentată de ultimă generaţie, care au rolul de a facilita accesul la poveştile de dincolo de imagine.

Serviciile complementare includ tururi ghidate şi ateliere concepute special pentru aceaste categorii de public. Atelierele vor fi dezvoltate împreună cu beneficiarii şi vor explora mai multe direcţii, nu doar pe cele deja clasice de creativitate.

Proiectul se derulează în perioada mai 2013 – aprilie 2014. Într-o primă etapă, echipa din muzeu, împreună cu specialişti din ţară şi din străinătate cu expertiză în acest domeniu şi cu reprezentanţi ai beneficiarilor vor evalua necesităţile pentru amenajarea spaţiilor muzeale şi vor selecta operele de artă pentru care se vor produce replici şi materiale ajutătoare de explorare multisenzorială.

 “Sperăm ca prin acest proiect să putem evoca, să putem face tangibilă o realitate artistică bogată, sensibilă, la care mulţi nu au altfel acces. Este vorba de un acces mediat în care în primul rând noi, ca mediatori, trebuie să învăţăm să descriem convingător, să spunem poveşti, să ne dezvoltăm un nou vocabular, sensibil la miile de nuanţe intermediare - ale cuvintelor, sunetelor, mişcărilor. Un plus de inteligenţă emoţională care nu poate decât să ne îmbogăţească pe toţi, transformându-ne în beneficiari” – Codruţa Cruceanu, coordinator proiect