Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Drepturi şi obligaţii antecontract vânzare cumpărare de teren

Antecontractul este acordul de voinţa contractual prin care o parte sau ambele părţi se obliga să semneze în viitor un anumit contract de vânzare-cumpărare, stabilind şi conţinutul esenţial al acestuia.

În mod obişnuit, antecontractul de vanare-cumparare se înregistrează la notar, pentru a-şi produce efectele pe deplin, părţile având astfel o garanţie mai mare a executării contractului.

Drepturile şi obligaţiile promitentului vânzător sunt urmatoarele:

  • până la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, promitentul vânzător va prezenta actele de proprietate, original sau copie legalizata, care au servit la intabularea dreptului sau de proprietate dar şi extrasul de carte funciară, certificatul fiscal, necesare în vederea transmiterii proprietăţii;

  • se obliga să vândă în deplină proprietate terenul la termenul stabilit de comun acord;

  • efectuează toate formalităţile pentru obţinerea documentaţiei necesare în vederea întocmirii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, respectiv certificatul fiscal care atestă plata impozitelor la zi şi extrasul de carte funciară care atestă faptul că terenul este liber de orice sarcini;

  • se obliga să nu înstrăineze deplină proprietate asupra terenului şi să nu-l greveze pe toată durata prezenţei promisiuni;

  • declară şi garantează sub sancţiunea legii penale ca terenul este în întregime în proprietatea sa, că nu a fost scos din circuitul civil prin trecerea în proprietate publică, că nu este sechestru pentru datorii faţă de stat, că este liber de orice ipoteci, sarcini sau servituţi, nefiind înstrăinat sub nici o formă vreunei persoane, fiind în proprietatea şi posesia promitentului vânzător de la data dobândirii şi până la cea a încheierii antecontractului;

  • declară că nu face obiectul vreunui litigiu cu privire la dreptul de proprietate şi nici al unei acţiuni posesorii sau a vreunei cereri formulate în termenul Legii 10/2001;

  • declară că nu a mai promis spre vânzare altor persoane terenul iar toate taxele şi impozitele către stat aferente acestuia sunt achitate la zi de către promitentul vânzător conform certificatului fiscal;

  • precizează că nu are şi nu va avea de formulat alte pretenţii băneşti de la promitentul cumpărător, indiferent de fluctuaţia preţurilor bunurilor imobiliare sau a pieţei monetare, până la data perfectării vânzării în formă autentică

 

Av. COLTUC MARIUS VICENTIU

Fondator Casa de avocatură Coltuc

www.coltuc.ro