Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Seminar - " Reţelele de socializare şi tineretul : dinamica schimbării în spaţiul francofon"

Palatul Cercului Militar Naţional Bucureşti, România
13-14 mai 2013

Program :

13 mai 2013


Palatul Cercului Militar Naţional
Sala Bizantină

08 : 30 – 09 : 30

Înregistrarea participanţilor
09 : 30 – 10 : 30  
Discursuri oficiale de deschidere susţinute de:

Florian COSTACHE,  preşedinte CES România
David BONGARD, şeful Antenei regionale a OIF pentru ţările Europei Centrale şi de Est
Nicolas ADAGBE, preşedinte UCESIF
Sorin VICOL, secretar de stat, Ministerul pentru Societatea Informaţională din România
Cristian COSMIN, secretar de stat, Ministerul Tineretului şi Sportului din România
Alexandra Patricia BRAICA, secretar de stat pentru dialogul social, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România
Un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe din România
10 : 30 – 11 : 00
Pauză de cafea.  Conferinţă de presă

11 : 00 – 13 : 00

ATELIER 1 - Schimbările sociale, culturale, economice şi politice generate de aderarea tinerilor la reţelele de socializare
Preşedinte de şedinţă :  Michel KAMANO, preşedinte CES Guineea

Intervenţii:
Eric PIGAL, vicepreşedinte Eurocloud (Polonia), membru al Comitetului Economic şi Social European, cu tema: „Reprezintă apariţia Cloud Computing şi a actorilor lideri non-francofoni, utilizarea în comun şi globalizarea instrumentelor, un obstacol sau un risc pentru Francofonie?”

                           Scurte prezentări ale unor iniţiative specifice :

Christian LE ROUX, director de cabinet al preşedintelui CESE din Franţa
Apostolos XYRAPHIS, secretar general al CES din Grecia
Alain Bertrand TRAORE, asistent al secretarului general al CES din Guineea
Marianne NATI-STOFFEL, secretar general al CES din Luxemburg
Ibrahim DJIBRILLA MAÏGA, magistrat, reprezentant al Consiliului Naţional al Tineretului, membru al CESC din Mali
Abdelilah HIFDI, preşedinte al Uniunii Africane pentru Transport şi Logistică (UATL), membru al CESE din Regatul Maroc
Youssoufou Ahmadou TIDJANI, secretar general al CESOC din Niger
Florin JIANU, preşedinte al JEUNE, Uniunea Europeană a Tinerilor Întreprinzători, membru CES din România
Aneta GONŢA, lector la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Chişinău, Universitatea de Stat din Republica Moldova
DEZBATERI
13 : 00 – 14 : 30  
Prânz oferit de CES din România
Palatul Cercului Militar Naţional – Sala Gotică
 14 : 30  - 16 : 30  
ATELIER 2 : Reţelele de socializare şi angajamentul cetăţenesc al tinerilor

Preşedinte de şedinţă: Victoria POPESCU, ministru plenipotenţiar, corespondent naţional pentru francofonie, Ministerul Afacerilor Externe din România

Intervenţii:
Moussa SINON, specialist în programe, însărcinat cu Programul pentru tineret, Direcţia pentru educaţie şi tineret din cadrul OIF (Moncton), cu tema  «Reţelele de socializare : instrumente de dezvoltare şi participare cetăţenească a tinerilor »
Aneta GONŢA, lector la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Chişinău, Universitatea de Stat din Republica Moldova cu tema: „Tineretul şi reţelele de socializare: prerogativele unei societăţi moldoveneşti cu identitate incertă”
Horea-Mihai BĂDĂU, lector la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării – Universitatea din Bucureşti, preşedinte al Asociaţiei Consumatorilor de Media, cu tema: „Crearea comunităţilor francofone transfrontaliere cu ajutorul reţelelor sociale”  
Sandra PRALONG, preşedinta Asociaţiei Române de Relaţii Publice (ARRP), preşedinta Fundaţiei SynergEtica (România), cu tema: „Internetul ca spaţiu social: ce rol îi revine Francofoniei?”
Veronica ŞTEFAN, preşedinte al Consiliului Tineretului din România, cu tema: „Rolul reţelelor de socializare şi al platformelor de reprezentare a tineretului francofon în promovarea cetăţeniei active”
Dumitru FORNEA, membru al Comitetului Economic şi Social European, Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN, cu tema „Politica de dezvoltare a UE: contribuţia la organizarea societăţii civile în spaţiul francofon”
DEZBATERI
16 : 30 – 16 : 45  
Pauză de cafea
16 : 45 – 18 : 30

ATELIER 3: Reţelele de socializare şi ocuparea tineretului
Preşedinte de şedinţă : Ioan PÂNZARU, director Centrul Naţional Francofon de Studii Avansate de Ştiinţe Sociale, titular al Catedrei Senghor a Francofoniei, Universitatea din Bucureşti
Intervenţii :
Madlen ŞERBAN, directoare a ETF (Fundaţia Europeană pentru Formare, Torino), cu tema: «Rolul reţelelor de socializare în sprijinirea politicii generatoare de locuri de muncă pentru tineri»
Aya Pascaline KOFFI TANOH, însărcinată cu comunicarea din cadrul CES din Coasta de Fildeş, cu tema „Economia numerică şi dezvoltarea tinerilor întreprinzători. Cazul Coastei de Fildeş”
Cristian PÎRVULESCU, membru al Comitetului Economic şi Social European, preşedinte Asociaţia Pro Democraţia, cu tema: ”Democraţia socială şi tineretul”
Eric PIGAL, vicepreşedinte Eurocloud (Polonia), membru al Comitetului Economic şi Social European, cu tema: „Constituie accesibilitatea site-urilor Internet (de către persoanele cu handicap) şi lucrările de reglementare şi standardizare în curs o oportunitate sau un risc pentru site-urile francofone?”

DEZBATERI

Încheierea primei zile de reuniune


14 mai 2013

08 : 30 – 09 : 30
                
Palatul Cercului Militar Naţional
Sala Bizantină

Înregistrarea participanţilor
 09 : 30 – 11 : 30
ATELIER 4 : Noi provocări pentru reţele de socializare sigure
Preşedinte de şedinţă: Driss GUERRAOUI, secretar general al CESE din Regatul Maroc

11 : 30 – 11 : 45
 
Intervenţii:
Daria CĂTĂLUI, membră a ENISA (Agenţia europeană însărcinată cu securitatea reţelelor şi a informaţiei, Atena), cu tema : „Educaţia privind securitatea reţelelor şi a informaţiei”
Raymond SIBAILLY, consilier al preşedintelui CES din Coasta de Fildeş, cu tema: « Tineretul, reţelele de socializare şi securitatea cibernetică. Cazul Coastei de Fildeş»
Sofia DROSOPOULOU, membră a CES din Grecia, membră a delegaţiei Greciei la Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (C.C.B.E.), cu tema: «Tineretul şi reţelele de socializare din punct de vedere juridic»
Samuel AHOKPA, secretar general al CES din Benin, cu tema: «Proprietatea literară şi artistică şi gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe”  
Eric PIGAL, vicepreşedinte Eurocloud (Polonia), membru al Comitetului Economic şi Social European, cu tema: „Au tinerii o percepţie diferită, chiar imprudentă, asupra problemelor legate de securitatea şi protecţia datelor? Este necesar un efort de sensibilizare?”

DEZBATERI
 
Pauză de cafea
11 : 45 – 13 : 00

ATELIER 5 : Reţelele de socializare : expresie culturală şi de identitate a tinerilor
Preşedinte de şedinţă:  Moussa SINON, specialist în programe, însărcinat cu Programul pentru tineret, Direcţia pentru educaţie şi tineret din cadrul OIF

 
Intervenţii:

Driss GUERRAOUI, secretar general al CESE din Regatul Maroc, cu tema: «Revoluţia numerică şi impactul său asupra producţiei de valori şi identităţi la tinerii din ţările arabe »
Paul BIYOGHE MBA, preşedinte CES din Gabon, cu tema «Reţelele de socializare: factor de izolare culturală a tinerilor gabonezi, dar şi de capital intelectual»
Sergiu STAN, lector, director de dezvoltare al Centrului de cercetare în comunicare la Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative (SNSPA), cu tema: „Rolul reţelelor de socializare în viaţa tinerilor studenţi”
Cristian PANTAZI, redactor şef HotNews, cu tema: „România : rolul presei în succesul Facebook şi eşecul Twitter. Câteva explicaţii”

DEZBATERI
 
13 : 00 – 14 : 30
Prânz oferit de CES din România
Palatul Cercului Militar Naţional – Sala Gotică

14 : 30 – 15 : 30
Prezentarea şi aprobarea Raportului general şi
Declaraţia finală  - Elisabeth DAHAN, secretar general al UCESIF

15 : 30 – 16 : 00

CEREMONIA OFICIALĂ DE ÎNCHEIERE A SEMINARULUI

Discursul preşedintelui UCESIF, dl. Nicolas ADAGBE

 

Se atrage atenţia participanţilor asupra respectării timpului alocat prezentărilor pentru a se  permite tuturor vorbitorilor să ia cuvântul, pentru a exista un timp de dezbatere, sinteză şi restabilire a bunelor practici, în cursul fiecărui atelier.

Atelier 1 – Prezentarea în 4 minute a iniţiativelor specifice referitoare la reţelele de socializare.

Atelierele 2, 3, 4 şi 5 – Intervenţie de 10 minute.