Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Prevenire sau pervertire

antifrauda-anaf.jpg

Legea prevenirii a fost publicată în Monitorul Oficial. Este o lege care ar putea încuraja eludarea unor prevederi legale.

Legea prevenirii a devenit operațională. La sfârșitul anului trecut, legea fusese adoptată, dar era goală de conținut. În sensul că actul normativ făcea trimitere la principii, dar nu erau comunicate contravențiile.

Iar principille sunt clare. Astfel, un contribuabil nu mai poate fi amendat pentru o serie de contravenții, ci va fi mai întâi avertizat. Adică, inspectorul venit în control încheie un proces-verbal de constatare a neregulilor și un plan de remediere care trebuie îndeplinit în cel mult 90 de zile. În termen de 10 zile de la expirarea termenului, inspectorul reia controlul și ia măsuri după caz. Dă amendă sau constată conformarea legală.

Trebuie spus că legea prevenirii a fost așteptată cu mult entuziasm. Reprezentanții mediului de afaceri au salutat ideea, iar politicienii au promovat agresiv legea, pe care au prezentat-o ca pe o soluție în favoarea întreprinzătorilor și companiilor în relația cu autoritățile statului.

Principiile legii au rămas, iar la începutul acestei săptămâni a fost prezentat conținutul important al legii prevenirii. Printr-o hotărâre de guvern au fost publicate contravențiile care sunt incluse în cadrul legii. Trebuie spus că hotărârea de guvern este destul de complicat de citit, întrucât sunt 70 de articole de lege care, toate, fac trimitere la alte articole din alte legi. Dincolo de formă, marea problemă a legii prevenirii este dacă vorbim cu adevărat de prevenție sau ne aflăm în fața unor prevederi care ascund o serie de “portițe” legale pentru ca unele companii sau chiar administrația să poată scăpa de onorarea unor obligații absolut necesare.

Mai mult, contravențiile iertate de lege, chiar și pe o perioadă limitată, pot arunca în aer o serie de reguli care au fost însușite cu greu de către companii în ultimii 27 de ani, prin legi care au inclus prevederi mai mult sau mai puțin dure.

Cu alte cuvinte, există riscul ca după ani de zile în care s-au implementat și respectat o serie de reguli în relația dintre firme și consumatori sau între companii și angajați, acum ar putea fi date peste cap de legea prevenirii.

Iată doar câteva exemple care apar în stufoasa hotărâre de guvern publicată recent în Monitorul Oficial. Nu mai este contravenție, în sensul legii prevenirii, refuzul angajatorului de a-i elibera unui fost salariat un document care să ateste activitatea acestuia. La fel, au fost șterse de pe lista contravențiilor termenul și modul de completare a datelor salariaților pentru transmiterea la registrul public. Nu mai este contravenție neîndeplinirea obligației de a se raporta accidentele de muncă sau, de exemplu, nu mai este amendat părintele sau tutorele care nu ia măsuri pentru școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu.

Sunt, de asemenea, iertate de lege o serie de contravenții ale administrației locale, într-un demers discutabil, precum neprezentarea în termenul prevăzut a proiectului de buget de către primar sau de către președintele consiliului județean și în general neprezentarea de către aceștia a rapoartelor prevăzute de lege. Nu știm dacă vreun primar sau vreun președinte de consiliu județean a fost amendat vreodată pentru că nu a depus un raport sau bugetul la timp, dar cert este că de acum șansele de a se întâmpla așa ceva sunt infime.

La rândul lor, companiile nu vor primi amendă contravențională dacă nu vor da bonul fiscal clienților, dacă nu eliberează facturi la cererea clientului, dacă nu depun la termen situațiile financiare, dacă prezintă date eronate sau nu respectă obligațiile privind auditarea. Articole din legea uceniciei, legea privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei, legea privind stimularea ocupării forței de muncă, legea arhivelor naționale, legea apelor, legea contravențiilor silvice și multe altele sunt incluse în legea prevenirii

Desigur, și lista contravențiilor este mai lungă. Marea problemă este dacă nu cumva această lege va face mai mult rău decât bine. Adică, dacă nu va deteriora relația dintre consumatori și companii.