Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Un buget optimist. Guvernul vede multe plusuri

Ținta de creştere economică este de 5,5%

A fost publicat proiectul bugetului de stat pe 2019, iar cifrele arată un PIB de 1.022 miliarde de lei, o rată a inflaţiei de 2,8% şi deficit bugetar pe cash estimat la 2,55% din PIB. Ținta de creştere economică este de 5,5%.

Veniturile bugetului sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuţiile de asigurări sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii şi pe venit 2,3 % din PIB.

Cheltuielile sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB. Cele mai mari ponderi în PIB le au cheltuielile cu asistenţa socială, cheltuielile de personal , cheltuielile cu bunuri şi servicii, dar și cele cu investițiile, alianța guvernamentală susținând că acestea din urmă ar urma să fie de 46,8 miliarde de lei.

Cheltuielile cu asistenţa socială sunt estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se menţin la aceeaşi pondere ca şi în anul 2018); cheltuielile de personalar fi în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din PIB),  pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referinţă se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB; cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt estimate la  46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018 (din această creştere 1,5 miliarde de lei reprezintă bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate); cheltuielile cu investiţiile sunt preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), în creştere cu 12,5 miliarde lei faţă de 2018, iar cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice sunt estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB de 1,3% în anul 2019 faţă de 1,4% în anul 2018.

Pentru primarii care și-au arătat supărarea în ultimele zile, guvernul susţine că sunt alocări record. 11,1 miliarde lei din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decât s-a alocat în anul 2018. Această sumă  se adaugă la veniturile proprii ale unităţilor administrativ teritoriale care se vor încasa în anul 2019 precum şi excedentele acumulate până la sfârşitul anului 2018, în valoare de 13,1 miliarde lei dar şi sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, adică 2,3 miliarde lei. 100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat se repartizează bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cât s-a repartizat în anul 2018.

10,9 miliarde de lei – totalul subvenţiilor de la bugetul de stat care se alocă prin bugetele unor ministere pentru investiţii (PNDL, spitale, şcoli, cofinanţate proiecte finanţate din fonduri europene, turism, mediu, etc.) şi asistenţă socială şi din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

La fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale s-au avut în vedere asigurarea: la Consiliile Judeţene - minim 400 lei/locuitor la nivelul judeţului, comparativ cu 250 lei/locuitor în anul 2018, la municipii (cu excepţia Municipiului Bucureşti), oraşe, comune - 1.200 lei/locuitor, comparativ cu 750 lei/locuitor în anul 2018.

De asemenea s-au stabilit plafoane minime de 2 milioane lei la comune, faţă de 1 milion de lei în anul 2018, 6 milioane lei la oraşe, comparativ cu 3 milioane lei în anul 2018 şi 20 milioane lei la municipii, de la 5 milioane lei în anul 2018.

Finanţarea integrală din bugetul local a cheltuielilor de asistenţă socială aferente protecţiei copilului şi persoanelor cu handicap, precum şi contribuţiile pentru personalul neclerical, în sumă de 6,3 miliarde lei.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat la Digi24 că sâmbătă va fi aprobat proiectul de buget în Guvern, iar săptămâna viitoare va fi dezbătut în Parlament.