Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Jurnal european: Noi norme europene privind îngrășămintele

ingrasaminte.jpg

Image source: 
pixabay.com

UE adoptă noi norme pentru introducerea îngrășămintelor pe piața UE. Consiliul a adoptat ieri un regulament care armonizează cerințele pentru îngrășămintele produse din minerale fosfatice și din materii prime organice sau secundare în UE, deschizând noi posibilități pentru producția și comercializarea acestora pe scară largă. 

Regulamentul stabilește limite armonizate pentru o serie de contaminanți, cum ar fi cadmiul, conținuți în îngrășămintele minerale.

Aceste noi norme vor garanta faptul că numai îngrășămintele care respectă cerințe și standarde de înaltă calitate și siguranță la nivelul UE pot fi vândute în mod liber pe teritoriul UE. Contaminanții din produsele fertilizante fosfatice din UE, cum ar fi cadmiul, pot prezenta un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu și, din acest motiv, conținutul acestor contaminanți a fost limitat în conformitate cu noile norme.

Producătorii de îngrășăminte care nu poartă marcajul CE vor avea în continuare posibilitatea de a le introduce pe piața lor națională. Noul regulament, care înlocuiește regulamentul precedent din 2003 privind îngrășămintele, reglementează toate tipurile de îngrășăminte (minerale, organice, amelioratori de sol, substanțe care influențează creșterea etc.).

 

Miniștrii de mediu ai Uniunii Europene s-au întâlnit ieri în a doua zi a Reuniunii Informale de la București privind mediul.

Oficialii au discutat despre integrarea obiectivelor privind biodiversitatea în politicile şi strategiile sectoriale relevante. Informațiile cuprinse în evaluările pentru biodiversitate și servicii de ecosisteme sunt destinate să contribuie la consolidarea cadrului global privind biodiversitatea post-2020 și la atingerea angajamentelor asumate prin Viziunea UE privind biodiversitatea pentru 2050.

Totodată, a fost subliniată necesitatea de a transpune recomandările din Raport în acțiuni pentru asigurarea conservării și utilizării durabile a biodiversității. Ultima zi a consiliului s-a concentrat asupra temei managementului resurselor de apă – controlul poluării apei cu plastice/microplastice din râuri către mări.

 
Rubrica Jurnal european din 22 mai 2019