Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


De la 1 ianuarie 2020, noi reguli privind TVA: „remediile rapide”

La 1 ianuarie 2020, va avea loc o modificare în legislația comunitară de TVA care se referă la așa-numitele „remedii rapide”. La nivelul Uniunii Europene, există în momentul de față o lipsă de armonizare cu privire la numeroase aspecte legate de tranzacțiile intracomunitare cu bunuri. 

În statele membre ale UE, există cerințe diferite cu privire la documentația necesară pentru a justifica o scutire, condiții pentru aplicarea unor măsuri de simplificare, felul în care se tratează din punct de vedere al TVA tranzacțiile în lanț (în care sunt implicați mai mult de trei parteneri și bunurile se mișcă între mai mult de două state membre). Aceste cerințe diferite, crează incertitudine și existența unor procese diferite. Aceste modificări, au scopul de a simplifica și armoniza unele din aceste neclarități și vizează toate companiile care efectuează operațiuni intra comunitare cu bunuri.

Chiar dacă nu există, deocamdată, legislație națională companiile ar trebui să fie pregătite pentru aceste schimbări.

Invitat: Ioana Iorgulescu, partener asociat, Departamentul de Asistență fiscală și juridică.

Rubrică oferită de EY (Ernst & Young)