Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Restructurarea Tarom: Continuă şi în 2021 programul de şomaj tehnic prin rotație

tarom.jpeg

Sursa imaginii: 
Wikimedia

Compania aeriană Tarom estimează încă un an de pierderi, dar lucrurile par să se îmbunătățească din punct de vedere economic. Pierderile la nivelul acestui an sunt estimate la doar jumătate din cele suferite anul trecut, arată un proiect al ministrului Transporturilor.

Transportatorul aerian naţional Tarom estimează pierderi de 230 de milioane lei în acest an, la jumătate faţă de cele raportate în anul 2020. Veniturile totale preconizate pentru acest an sunt de 1,19 miliarde lei, aproape duble faţă de 2020.

Potrivit scenariului standard, considerat cel mai realist, 2024 ar fi anul în care rutele ar urma să ajungă profitabile, iar anul 2023 ar fi anul în care fluxurile de numerar devin pozitive, arată un proiect de Ordin al ministrului Transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Tarom.

Conform proiectului, se impune şi în anul 2021 necesitatea continuării programului de şomaj tehnic prin suspendarea contractelor individuale de muncă pentru aproximativ 300 de angajaţi/lună, prin rotaţie, pentru 6 luni în anul 2021 până în luna iulie, când are loc restructurarea personalului. Totul, ca urmare a reducerii temporare a activităţii companiei generată de situația pandemică de la nivel global.

În aceste condiții, ”numărul de personal prognozat la sfârșitul anului în curs, de 1.141 salariaţi, este mai mic cu 410 faţă de numărul de personal existent la data de 31.12.2020”, indică datele din proiect. Totuși, efectele pandemiei au dus la incertitudinea economică mondială, iar evoluţia viitoare este greu de estimat, se mai menţionează în document.

Situația extrem de dificilă de la Tarom nu este o noutate, iar ”ca urmare a pierderilor suferite în ultimii cinci ani, activele nete ale Tarom au scăzut la mai puţin de jumătate din capitalul social subscris şi vărsat. Deteriorarea situaţiei financiare a societăţii comerciale se datorează în principal creşterii accelerate a cheltuielilor în comparaţie cu creşterea veniturilor, fapt ce a determinat un rezultat negativ la nivelul activităţii operaţionale şi implicit deteriorarea marjei brute din exploatare. Dificultăţile prin care trece societatea comercială Tarom sunt sporite şi de necesitatea absolută de modernizare a flotei din cauza vechimii şi a gradului mare de uzură, care generează cheltuieli de mentenanţă semnificative. Flota existentă nu mai este eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil, al emisiilor, lucru ce antrenează cheltuieli suplimentare de achiziţionare a certificatelor verzi”, spun autorii proiectului de Ordin al ministrului Transporturilor şi infrastructurii.

Tarom a elaborat un plan de restructurare care a fost avizat de instituțiile abilitate în august 2020. De asemenea, a fost notificată și Comisia Europeană, în vederea aprobării unui ajutor de stat pentru restructurarea companiei.

În prezent, planul de restructurare este analizat de către Comisia Europeană în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01), putând oricând suferi modificări sau completări, până la emiterea deciziei finale de aprobare a ajutorului.