Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Raiffeisen Bank a fost sancționată de Protecția Consumatorului pentru practici comerciale incorecte (UPDATE)

raiffeisen.jpg

Sursa imaginii: 
Wikipedia

ANPC a sancționat banca austriacă pentru modul în care a înțeles să aplice o sentință definitivă a instanței, conform căreia circa 14.000 de clienți, beneficiari de credite, au fost afectați financiar de o practică incorectă.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin ordinul 280/09.07.2014, al președintelui – menținut de instanță prin sentință definitivă – a fost dispusă încetarea practicii comerciale incorecte ce constă în decizia unilaterală de a mări, la momentul restructurării creditelor, marjele din componenţa dobânzii, prin introducerea în marjele de dobândă a comisionului de administrare la care banca a renunţat expres prin actele adiţionale semnate cu clienţii.

Practica a fost constatată definitiv de instanțele de judecată ca fiind contrară diligenţelor profesionale, operatorul economic a profitat de dificultățile financiare ale consumatorilor, care nu aveau posibilitatea de plată a ratelor creditului, cu ocazia restructurării, după o perioadă scurtă în care ratele au avut o valoare redusă, a mărit nejustitificat dobânzile percepute, determinând consumatorii să încheie actele adiționale și prin crearea aparenței unui beneficiu constând în renunțarea Raiffeisen Bank la încasarea comisionullui de administrare, în realitate costul creditului nefiind diminuat din moment ce reducerea determinate de renunțarea la comisionul de administrare a fost depășită de majorarea produsă de modificarea dobânzii.

Având în vedere că, în urma monitorizării procesului de remediere a efectelor negative din punct de vedere financiar, pentru consumatori, generate și constatate, în 2014, de practica comercială incorectă a băncii, aceasta, în timpul scurs de la termenul pronunțării sentinței definitive a instanței, respectiv 6.02.2020, de aproximativ 1 an și 7 luni, nu a dat curs obligației stabilite, consumatorii fiind prejudiciati, pe de o parte, prin faptul ca sumele reținute incorect, din comisioane, nu au fost încă restituite și pe de altă parte, nu s-au efectuat și aplicat recalculările dobânzilor pentru creditele restructurate, ANPC a aplicat o amendă contravențională de 100.000 lei.

Totodată, Autoritatea propune și o sancțiune complementară de suspendare a activităţii băncii cu privire la practica comercială incorectă ce constă în decizia unilaterală ca la momentul restructurării creditelor, să mărească marjele din componenţa dobânzii, prin introducerea în acestea a comisionului de administrare la care aceasta a renunţat expres prin actele adiţionale semnate cu clienţii și de restituire a sumelor incasate incorect către consumatori până la încetarea practicii comerciale incorecte. Măsura este aplicată în premieră, în România.

De asemenea, o altă sancțiune complementară este restituirea contravalorii comisionului de administrare camuflat sub forma unei componente a marjei de dobândă, în termen de maximum 15 zile lucrătoare.

În replică, Raiffeisen Bank a emis următoarele precizări:

Ordinul ANPC a fost implementat încă din 2014, respectiv banca nu mai folosește modalitatea de restructurare a creditelor menționată în respectivul act administrativ.

În plus, banca a început să analizeze în mod proactiv impactul asupra clienților, atât pozitiv, cât și negativ, astfel încât pentru clienții care ar fi putut fi impactați negativ să calculăm și să restituim sumele. Calculul este unul relativ complex, iar banca s-a preocupat să găsească soluții de automatizare a procesului, între timp procesarea desfășurându-se manual. Bineînțeles ANPC a fost informată privind desfășurarea acestui proces.

În context, consideram că noul Ordin al Președintelui ANPC nu este o măsură necesară, pentru că vizează o practică ce în prezent nu mai există și, totodată, se referă la măsuri pe care banca le implementează deja.

De asemenea, banca a acționat prudențial și a provizionat aceste sume în exercițiul financiar anterior.

În același timp, vom analiza în detaliu conținutul procesului verbal și respectiv al ordinului și vom contesta în instanță acele prevederi care exced, în opinia noastră, cadrul legal aplicabil”.