Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Subvenții masive pentru producătorii și consumatorii de energie. Creșterea prețurilor pune presiune asupra statelor

O temă extrem de prezentă în dezbaterile publice, în ultimii ani, este cea privind tranziția către un model de producție care să conducă la reducerea emisiilor de carbon. De altfel, țintele pe care Uniunea Europeană își propune să le atingă în materie de protecția mediului, în următorii ani, au în vedere scăderea graduală a utilizării combustibililor fosili, precum cărbunele, gazul natural sau țițeiul.

În acest context, recent, Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat o analiză care arată că la nivel mondial nivelul subvențiilor pentru exploatarea și prelucrarea combustibililor fosili a atins valori record, respectiv 6.000 miliarde dolari. Studiul pleacă de la ideea că subvențiile pentru utilizarea combustibililor fosili sunt o problemă politică importantă pentru multe state, în pofida măsurilor și declarațiilor de reducere a emisiilor poluante.

O altă problemă semnalată de raportul FMI o reprezintă inegalitățile legate de acordarea subvențiilor. Astfel, calculele arată că 20% din gospodăriile cu cele mai mari câștiguri primesc subvenții de șase ori mai mari decât 20% din familiile cu cele mai reduse venituri. Ceea ce arată distribuirea inegală a subvențiilor.

Există mai multe tipuri de subvenții: cele acordate în zona de producție, cele pentru consumatori, înainte și după impozitare. Subvențiile înainte de impozitare sunt atunci când consumatorii plătesc prețuri sub costurile de furnizare a energiei respective.

Subvențiile post-impozitare apar dacă prețurile de consum sunt mai mici decât costurile de aprovizionare la care se adaugă așa-numitele niveluri eficiente de impozitare. Este un concept care ia în calcul, pe de o parte, faptul că energia trebuie taxată la fel ca orice marfă, iar, pe de altă parte, impozitarea trebuie să reflecte aspectele negative pe care le presupun utilizarea combustibililor fosili, respectiv, încălzire globală, poluare, trafic aglomerat sau accidente.

De aceea, nivelul impozitării ar trebui să fie pe măsura efectelor pe care le generează utilizarea combustibililor fosili.

O reformă aproape imposibilă

Desigur, a aduce acum în discuție o temă de acest gen, când prețul energiei a explodat în toată economia globală, pare o blasfemie. Dar, abordarea în această logică a impozitării consumului de energie produsă din surse fosile atrage atenția.

La rândul lor, și producătorii de energie primesc un sprijin direct sau indirect, dar raportul constată că subvențiile pentru consumatori sunt mai mari decât cele acordate producătorilor.

În total, subvențiile acordate la nivel mondial sunt de aproximativ 6.000 miliarde dolari, care includ însă și impozitele și taxele aflate la un nivel mai mic decât cel considerat eficient.

Subvențiile oferă un tip de confort pentru consumatori, pentru că susțin prețurile. Dar, ele folosesc resurse bugetare care ar putea fi alocate către alte domenii, precum infrastructură, sănătate sau educație, se acordă și familiilor cu venituri ridicate și, de asemenea, încurajează consumul de energie ineficient.

De aceea, au existat încercări de reformare a sistemului de subvenții. Numai că reducerea subvențiilor duce la o creștere a prețurilor, iar acest lucru dă naștere unor nemulțumiri sociale. Logica reformei sistemului de subvenții este transferul resurselor către populația cu venituri mici și medii.

Numai că până acum nu s-a găsit un mecanism care să funcționeze în acest sens și de aceea neîncrederea publicului este mare. În țările producătoare de petrol, de exemplu, subvențiile sunt văzute ca un mecanism de a distribui către public beneficiile unei avuții naționale.

Reforma subvențiilor este extrem de complicată. Iar, în acest context, al creșterii prețurilor produselor energetice, reformarea sistemului de subvenții devine aproape imposibilă.

 
Rubrica Economia Reală din 13 octombrie 2021