Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


4 decembrie, Ziua Internațională a Băncilor

coins-gd78f3af4b_1920.jpg

4 decembrie Ziua Internațională a Băncilor
4 decembrie Ziua Internațională a Băncilor
Sursa imaginii: 
Steve Buissinne / Pixabay

La 19 decembrie 2019, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluţia 74/245, care desemna 4 decembrie drept Ziua Internaţională a Băncilor, ca semn de recunoştinţă pentru potenţialul semnificativ al băncilor de dezvoltare multilaterală şi al altor bănci internaţionale de dezvoltare în dezvoltarea finanţării durabile şi furnizarea de expertiză, precum şi pentru rolul vital al sistemelor bancare în statele membre ONU în contribuţia la îmbunătăţirea nivelului de trai, potrivit www.un.org.

Băncile de dezvoltare naţionale şi regionale care funcţionează corespunzător pot avea un rol în dezvoltarea durabilă, în special în segmentele pieţei de credit unde băncile comerciale nu sunt integral angajate şi unde există goluri financiare mari. Aici sunt incluse domenii precum infrastructura durabilă, energia, agricultura, industrializarea, ştiinţa, tehnologia şi inovarea, precum şi incluziunea financiară şi finanţarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii. Băncile de dezvoltare naţionale şi regionale joacă, de asemenea, un rol contraciclic valoros, mai ales în timpul crizelor financiare, când entităţile din sectorul privat devin extrem de ostile faţă de risc. În cadrul arhitecturii financiare actuale, riscul valutar asociat cu aşteptata finanţare internaţională este adesea suportat de actorii din ţările în curs de dezvoltare care sunt cel mai puţin capabili să-l gestioneze. Este necesar ca politicile şi reglementările să acţioneze împreună pentru a crea un sistem financiar durabil. Sistemul de reglementare trebuie să fie congruent cu măsurile folosite pentru stimularea sustenabilităţii sistemului financiar privat, cum ar fi raportarea sustenabilităţii şi măsurarea impactului. Băncile de dezvoltare naţionale bine administrate pot ajuta ţările în dezvoltarea opţiunilor de finanţare pentru investiţii legate de Obiectivele de dezvoltare durabilă. Astfel de bănci trebuie să fie aliniate cu Obiectivele într-o modalitate holistică şi să fie luate în considerare în cadrele naţionale integrate de finanţare. Colaborarea dintre băncile naţionale de dezvoltare şi băncile multilaterale, prin cofinanţare sau acorduri de creditare, poate îmbunătăţi finanţarea aferentă obiectivelor prin complementaritatea resurselor internaţionale şi a cunoştinţelor pieţei locale- evidenţiază articolul International Day of Banks de pe site-ul ONU .''Avem nevoie să comutăm întregul sistem de la punctul în care se iau în considerare doar riscurile legate de schimbările climatice. Trebuie să regândim tot sectorul pentru a-şi asuma responsabilitatea pentru impact şi pentru a stăpâni cu adevărat provocările pe care societatea le înfruntă'', a declarat Bevis Watts, CEO Triodos Bank, Marea Britanie, într-un material dedicat Principiilor pentru activităţi bancare responsabile.