Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Cultivarea cannabisului, o afacere rentabilă în Franţa

cannabis.jpg

Cultivarea cannabisului, o afacere rentabilă în Franţa

Poliṭia franceză descoperă tot mai des, fie din întâmplare, fie în urma unor anchete aprofundate, adevărate plantaṭii de cannabis în apartamentele sau casele francezilor. Potrivit cotidianului Le Monde, care dedică un amplu articol subiectului, cultivarea cannabisului e o afacere extrem de profitabilă.

Calculul e simplu : pe un metru pătrat se pot cultiva 5 plante. Dacă fiecare produce câte 30 de grame de patru ori pe an, la 8 euro gramul, afacerea aduce  5 mii de euro. Într-o cameră de zece metri pătrati poṭi  face aşadar 50 de mii de euro pe an, echivalentul unui salariu de cadru superior.

Trebuie spus că francezii preferă tot mai mult să consume  iarba  de cannabis – obṭinută din frunzele plantei – decât « răṣina » marocană obṭinută din glandele de secreṭie ale frunzelor ṣi florilor de cannabis. « E ṣi motivul pentru care găseṣti iarbă peste tot ṣi în orice anotimp în Franṭa », notează Obervatorul francez al drogurilor ṣi toxicomanilor. Şi e ṣi motivul care explică explozia cultivatorilor.

A trecut aṣadar vremea « culturii de dulap » cum se spune, cea destinată uzului personal pe care o practică circa 80 de mii de consumatori francezi care vor să evite astfel iarba de calitate proastă sau contactul cu traficanṭii. Peisajul s-a schimbat. A apărut aṣa-zisul « cannabicultor social » care furnizează marfă şi anturajului sau e membru al unui cannabis social-club unde lumea vine să împartă costurile ṣi recoltele. La aceste două profiluri se adaugă un al treilea, cel al producătorului comercial, adică mafiile dar nu numai. Printre ei de exemplu se regăsesc ṣi unii « cannabicultori sociali » care au decis să treacă la scară mai largă, e vorba adesea de ṣomeri sau pensionari, un posibil efect criză notează Le Monde.

Fenomenul culturii masive ia amploare de la un an la altul. Oficiul central pentru represiunea traficului ilicit de stupefiante descoperă anual peste o sută de structuri în care sunt cultivate mai bine de 50 de plante. 50 de plante e încă departe de « cannabis factories » unde se găsesc peste o mie de plante dar ṣi aṣa afacerea rămâne cum spuneam la început, rentabilă.

În aceste condiṭii nu e de mirare că Franṭa a devenit una dintre ṭările europene în care consumul de cannabis este cel mai ridicat, în particular în rândul adolescenṭilor. O jumătate de million de francezi fumează zilnic jointuri ṣi alt million ṣi jumătate fumează în mod regulat marijuana. Piaṭa este deci enormă ṣi accesibilă. Potrivit specialiṣtilor, jumătate dintre liceenii francezi spun că le-ar fi foarte uṣor să-ṣi procure cannabis dacă ar avea nevoie ṣi doar 15 procente dintre tineri sunt de părere că produsul este imposibil de găsit.

Uṣurinṭa cu care se găseṣte cannabisul este lucrul cel mai îngrijorător. Mai ales că ṣi preṭul este mult mai accesibil, între 8 ṣi 10 euro gramul când cocaina se vinde de 6-7 ori mai scump. Marijuana a devenita astfel o problemă de sănătate publică printre tineri – anxietate mai mare, riscuri psihiatrice sau dezinserṭie socială - dar ṣi una de securitate în cartierele dificile. Ultimele cifre publicate în 2007 estimau la peste o sută de mii de oameni numărul celor care trăiesc din acest business. Cifra de afaceri anuală era estimată atunci la peste 830 de milioane de euro. Economistul care realizase studiul spune că astăzi cifrele au crescut poate un pic dar necunoscuta cea mai mare rămâne partea de « auto-cultură », greu de estimat.

În 2011 au fost reţinute în Franṭa 143 de mii de persoane pentru uz de stupefiante. În 90 la sută din cazuri contravenienṭii aveau cannabis asupra lor. Cannabisul este ṣi la originea a 70 la sută din arestările pentru trafic cu stupefiante. Folosirea stupefiantelor poate, teoretic, să fie pedepsită cu un an închisoare ṣi 3750 de euro amendă dar aceste pedepse sunt rareori aplicate ca atare. Când e vorba de trafic, pedeapsa poate merge până la închisoarea pe viaṭă ṣi amenzi de peste 7 milioane de euro.