Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Firmele din energie trebuie să explice clienților de ce cresc tarifele – decizie CJUE

Motivele majorării preţului la energie şi gaze trebuie transmise consumatorilor înainte de a proceda la scumpiri, a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Astfel, consumatorii aprovizionaţi cu energie electrică şi cu gaze naturale trebuie să fie informaţi, în timp util, înainte de intrarea în vigoare a oricărei majorări de preţuri, cu privire la motivele, condiţiile şi întinderea acestei majorări.

Decizia Curții de Justiţie a Uniunii Europene, care este obligatorie în toate statele comunitare, a fost luată ca urmare a sesizărilor privind două litigii cu acest obiect din Germania. Curtea Federală germană a fost sesizată cu două litigii între clienţi aprovizionaţi cu energie electrică şi cu gaze naturale şi furnizorii acestora, cu privire la mai multe majorări de preţuri practicate între 2005 şi 2008. Clienţii, care intră sub incidenţa obligaţiei generale de aprovizionare (clienţi supuşi tarifării standard), apreciază că majorările în cauză sunt excesive şi întemeiate pe clauze ilegale.

Reglementarea germană în vigoare la data faptelor stabilea condiţiile generale ale contractelor încheiate cu consumatorii şi le integra direct în contractele încheiate cu clienţii supuşi tarifului standard.

Aceasta permitea furnizorului să modifice unilateral preţurile energiei electrice şi ale gazelor naturale fără a arăta motivul, condiţiile şi întinderea modificării, garantând însă în acelaşi timp informarea clienţilor cu privire la respectiva majorare a tarifelor şi libertatea acestora de a denunţa eventual contractul.

Totodată, CJUE a stabilit că, pe lângă dreptul de a denunţa contractul (drept prevăzut de directive în caz de modificare a preţului), clienţii trebuie să fie abilitaţi să conteste o astfel de modificare. ”Pentru a putea beneficia pe deplin şi în mod real de aceste drepturi şi pentru a lua, în deplină cunoştinţă de cauză, o decizie referitoare la o eventuală denunţare a contractului sau la contestarea modificării preţului furnizării, clienţii care intră sub incidenţa obligaţiei generale de aprovizionare trebuie să fie informaţi în timp util, înainte de intrarea în vigoare a modificării, cu privire la motivele, la condiţiile şi la întinderea acesteia”, apreciază CJUE.

Răspunzând la cererea de a restrânge la maxim consecinţele financiare ale hotărârii, Curtea a respins această cerere şi, prin urmare, refuză să limiteze efectele în timp ale hotărârii sale.