Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


52 de recomandări pentru o Românie competitivă

România nu se mai poate dezvolta pe coordonatele de până acum și are nevoie să se transforme dintr-o economie de tip ”low cost”, bazată doar pe costuri reduse cu forţa de muncă, într-o economie competitivă, susține Camera de Comerţ şi Industrie a Franţei în România.

Dacă România vrea să se dezvolte și să atragă noi investiții, e nevoie de schimbări, iar Camera Franceză a identificat domeniile și propune mai multe măsuri în acest sens. Propunerile Camerei de Comerţ şi Industrie a Franţei în România sunt cuprinse în ”Cartea Albă a Competitivităţii”, document care demonstrează că trecerea la o economie competitivă se poate realiza prin punerea în practică a unor măsuri concrete în opt domenii prioritare.

Acestea sunt formare, inovaţie, piaţa muncii, infrastructură, energie, agricultură, pieţe financiare şi turism. Pentru cele opt domenii prioritare, specialiștii camerei au făcut 52 de propuneri, după cum spune Eric Faidy, președintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Franţei în România: ”Dezvoltarea României până acum a fost bazată în mod special pe costul redus al forței de muncă și pe bogăția de resurse naturale. Această abordare a atras investitorii străini, a funcționat până la ora actuală pentru că a fost motorul principal al creșterii economice și modernizării în ultimii ani, cu rezultate evidente. Dacă luăm în calcul Produsul Intern Brut pe locuitor, între 2000 și 2008, acesta a crescut de la 27% din media europeană la 47 de procente din același indicator. Deci această abordare, această strategie construită pe disponibilitatea resurselor naturale și munca ieftină a funcționat. Dar suntem convinși că în viitor aceste lucruri nu vor mai fi de ajuns pentru a asigura competitivitatea României”.

Menținerea României în zona de competitivitate nu se poate face cu actuala forță de muncă, numeroasă, dar nu întotdeauna atât de bine pregătită pe cât se spune. Angajați educați și specializați ar determina companiile să dezvolte proiecte pe termen lung, care la rândul lor vor crea locuri de muncă, pe lângă majorarea salariilor.

Acest lucru este valabil şi pentru companiile româneşti şi pentru cele cu capital străin pentru că toate vor dezvoltare pe termen lung, spune Adriana Record, director executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie a Franţei în România.

În afară de o mai bună pregătire a angajaților, care să se tranforme în adevărați specialiști, România are nevoie și de inovare, domeniu care e în suferință de mulți, mulți ani. Dar este nevoie de facilități pentru acest domeniu, iar autoritățile par a nu înțelege întotdeauna importanța sa, susține reprezentanta companiei Pentalog, Monica Jiman.

Și chiar dacă cea mai mare parte a recomandărilor oamenilor de afaceri străini, dar nu numai, ar fi transformate în norme legislative, tot nu ar fi de ajuns. Este nevoie de o adaptare a pieței muncii la realitate, iar asta înseamnă flexibilitate și o transformare a nomenclatorului meseriilor din România, spune Camelia Nicoară, director în firma Michelin.

Toate cele 52 de recomandări sunt doar ceea ce spune numele și nimic mai mult, au ținut să precizeze reprezentanții Camerei de Comerţ şi Industrie a Franţei în România. Ar fi foarte bine dacă ele ar fi însușite de autorități și transformate în legi, dar, spune secretarul general al Camerei, Richard Perrin, firmele străine nu doresc să dea lecţii românilor, ci să le împărtăşească din experienţa dobândită atât în Franţa, cât şi în România.

E de amintit că în Camera de Comerţ şi Industrie a Franţei în România sunt aproape 500 de companii, cu capital francez şi românesc, atât mari întreprinderi, cât şi IMM-uri. În total, membrii CCIFER reprezintă 15% din PIB-ul României şi peste 125.000 locuri de muncă.