Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Activele externe, băncile și creşterile salariale, pericole pentru România – Comisia Europeană

Comisia Europeană recomandă României să îmbunătățească gradul de conformare voluntară la plata taxelor

România nu se confruntă cu dezechilibre macroeconomice, dar sunt riscuri generate de activele externe și de vulnerabilităţile sectorului bancar, anunță Comisia Europeană. Alte pericole ar fi creşterile salariale în domeniul bugetar şi politicile fiscale prociclice.

”România nu se confruntă cu dezechilibre macroeconomice. Însă există riscuri generate de volumul mare de active externe, de vulnerabilităţile în sectorul bancar, de politicile fiscale prociclice şi de mari creşteri salariale”, anunţă Comisia Europeană într-un raport de evaluare a politicilor economice şi financiare.

”În contexul măsurilor de relansare economică, volumul mare al activelor externe a început să scadă. Cu sprijinul Comisiei Europene, au fost luate măsuri pentru consolidarea sectorului financiar. În momentul de faţă, sectorul bancar este bine-capitalizat şi beneficiază de lichidităţi, dar anumite iniţiative legislative prezintă riscuri privind stabilitatea. Salariile bugetarilor şi salariul minim au crescut şi au fost aplicate reduceri de impozite. Această situaţie riscă să conducă la apariţia unor politici fiscale prociclice”, subliniază Comisia Europeană.

Conform experţilor, politicile fiscale prociclice sunt cele prin care guvernele optează pentru creşterea bugetului de stat şi reducerea impozitelor în perioadele de creşteri economice, reducând cheltuielile şi crescând impozitele în caz de recesiune. Astfel de măsuri conduc la amplificarea variaţiilor ciclului economic.

Comisia Europeană şi Consiliul UE recomandă Guvernului României ”să limiteze, în 2016, devierile de la obiectivele bugetare pe termen lung şi să reuşească o ajustare bugetară de 0,5% din PIB în 2017, dacă nu se va respecta, prin eforturi mai mici, obiectivul bugetar stabilit”. De asemenea, ”este necesară aplicarea cadrului fiscal şi intensificarea eforturilor de colectare a impozitelor. România trebuie să se asigure că nu vor mai exista iniţiative legislative care să afecteze siguranţa cadrului legal general şi să genereze riscuri asupra stabilităţii financiare. Dacă este necesar, să fie luate măsuri pentru atenuarea actualelor riscuri”, recomandă Comisia Europeană şi Consiliul UE.

De asemenea, raportul precizează că Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România trebuie să intensifice serviciile destinate angajatorilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv prin coordonarea activităţilor cu serviciile sociale.

În plus, instituţiile din România sunt îndemnate să ia măsuri pentru evitarea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei, în special pentru romi.

”Plăţile informale” în sistemul de sănătate trebuie limitate, iar procedurile din administraţia publică trebuie simplificate şi îmbunătăţite, adaugă raportul.

România trebuie să ”îmbunătăţească accesul la servicii publice integrate, să extindă infrastructura de bază şi să stimuleze diversificarea economică. Trebuie să adopte şi să implementeze planul general în domeniul transporturilor şi să consolideze investiţiile în proiecte publice”, recomandă raportul.

Ca soluții, Comisia Europeană recomandă României, alături de Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia să îmbunătățească gradul de conformare voluntară la plata taxelor.

Executivul comunitar a publicat miercuri o serie de recomandări în materie de politică economică, specifice pentru fiecare stat membru pentru următoarele 12-18 luni.

În ceea ce privește recomandările privind piața muncii, ”Franța și România trebuie să se asigure că modificarea salariului minim este în concordanță cu obiectivele privind promovarea gradului de ocupare și a competitivității”, subliniază Comisia Europeană.

Recomandările se concentrează pe cele trei domenii prioritare ale Comisiei: investiții, reforme structurale și responsabilitate fiscală. Potrivit executivului comunitar investițiile sunt relativ reduse comparativ cu nivelul de dinaintea crizei dar au început să crească, ajutate și de Planul de Investiții pentru Europa.

De asemenea, Comisia subliniază că este nevoie de noi progrese în domeniul reformelor structurale pentru a stimula relansarea și a crește potențialul de creștere pe termen lung al economiilor UE. În sfârșit, statele membre trebui să deruleze politici fiscale responsabile.

Statele membre UE sunt sfătuite să implementeze aceste recomandări specifice în totalitate și la timp. Miniștrii UE ar urma să discute aceste recomandări înainte ca șefii de stat și de guvern să le susțină. Ulterior este de datoria statelor membre să implementeze aceste recomandări prin politicile lor economice și bugetare în 2016-2017.

În luna octombrie a anului trecut, președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, declara că în România gradul de conformare voluntară la plata taxelor nu va crește nici dacă acestea scad la jumătate, dacă nu se vede o îmbunătățire în serviciile publice primite în schimbul acestor taxe, în condițiile în care infrastructura, educația și sănătatea sunt deficitare. Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, veniturile colectate, ca procent din PIB, reprezentau 33% în 2014, iar veniturile fiscale, din taxe și impozite, inclusiv CAS, doar 27,6%, cu mai mult de 10 - 12 puncte procentuale sub mediile europene.