Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Importanța regulamentului intern în relația angajator-angajat

expert.jpg

Sursa imaginii: 
RFI

Alături de prevederile Codului muncii, de contractul colectiv de muncă şi de contractul individual de muncă, regulamentul intern este un document foarte important în raporturile dintre angajator şi angajat. Avocatul Daniel Vinerean, de la Societatea de avocatură Maravela și Asociații explică totul despre regulamentul intern.

Avocat Daniel Vinerean Prin regulamentul intern sunt stabilite reguli de conduită pentru angajaţi, măsuri de organizare a muncii în cadrul unităţii angajatoare dar şi proceduri ce reglementează aspecte mai sensibile în raporturile de muncă. Sunt astfel stabilite relaţii şi soluţii concrete şi practice pentru o mare varietate de situatiii ce intervin în derularea normală, zilnică a rutinei la locul de muncă.

Regulamentul intern este singurul document unilateral provenit exclusiv de la angajator şi pentru care acesta nu are nevoie de acordul angajaţilor. În plus regulamentul intern este cel care prevede o serie de aspecte care nu sunt reglementate de lege sau de contractele de muncă, dar care au o importanţă deosebită în relaţiile de muncă. Ca să dăm doar câteva exemple în regulamentul intern sunt prevăzute criterii de evaluare a angajaţilor, procedura de restructurare, procedura de constatare a abaterilor disciplinare şi de aplicare a sancţiunilor, chestiuni deosebit de utile în situaţia unor concedieri.Cu alte cuvinte un regulament intern bine redactat şi adaptat nevoior societăţii angajatoare poate face cazul, diferenţa între o concediere legală şi una care este ulterior desfiinţată în instanţă, ceea ce am văzut deseori în practică. Din păcate la fel de des vedem cazuri în care angajatorii nu înţeleg importanţa acestui document, neintocmindu-l sau întocmindu-l la repezeală prin copierea unor modele care nu se aplică sau prin simpla copiere a prevederilor legale, fapt ce nu are un aport calitativ la raporturile de muncă.

 

Constantin Rudnițchi: Avocatul Daniel Vinerean ne explică cum se întocmește corect un regulament intern dar și ce trebuie să conțină acest important document.

Avocat Daniel Vinerean: Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor după caz. Deşi actuala reglementare stabileşte că regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului, nefiind necesar acordul salariaţilor este totuşi recomandabil că aceasta consultare să fie una reală şi constructivă. Potrivit codului muncii regulamentul intern se aduce la cunoştinţă angajaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efecte faţă de aceştia de la data incunoștiințării. Informarea trebuie să fie făcută atât la întocmire cât şi la fiecare modificare sau completare ulterioară, printr-o modalitate care să facă posibilă dovada ei şi care se reglementează în mod normal tot prin regulamentul intern. Deşi legea prevede obligativitatea afişării regulamentului la sediul angajatorului aceasta formalitate nu ţine loc de informarea efectivă a fiecărui salariat.

Potrivit codului muncii întocmirea regulamentului intern este obligatoriu pentru toţi angajatorii. Termenul impus în acest sens fiind de 60 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice cu toate că nu există o sancţiune expresă pentru cazul în care un angajator nu întocmeşte un regulament intern de regulă cu ocazia controalelor inspectorii de muncă dispun măsură întocmirii regulamentului intern.În caz de neconformare angajatorul este sancţionat cu amendă de până la 10 000 de lei.

Articolul 242 din Codul Muncii stabileşte categorii de dispoziţii minime pe care trebuie să le cuprindă regulamentul intern. De exemplu reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, în cadrul unităţii, procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, reguli concrete privind disciplina muncii, reguli, abateri, sancţiuni, procedura, criteriile şi procedurile de evaluare profesională a angajatilor, alte drepturi şi obligaţii ale angajatorului şi ale angajaţilor.Se pot include şi alte dispoziţii atât timp cât nu contravin prevederilor legale în general şi legislaţiei muncii în special.De exemplu prin regulamentul intern angajatorul poate stabili şi alte pauze în afară pauzelor de masă pentru angajaţii ce au un program de lucru mai mare de şase ore sau dacă potrivit obiectului de activitate a societăţii se impune un program de lucru în zilele de sâmbătă sau duminică, zile stabilite drept zile de repaus potrivit Codului Muncii, prin regulamentul intern este stabilită procedura prin care se acordă zile libere în alte zile ale săptămânii.

 
Rubrica Expert la RFI din 26 septembrie 2016