Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Salariul minim: cine din Europa seamănă cu România

Salariul minim este o veche temă de discuţie în economia românească. De la creşterile repetate din ultimii ani, până la cifrele aproape incredibile de angajaţi care sunt plătiţi cu salariul minim. Este destul de clar că utilizarea în exces a salariului minim a plecat de la dorinţa angajatorilor de a-şi optimiza costurile cu forţă de muncă şi s-a ajuns ca salariul minim să fie absorbit de economia reală. În sensul că firmele private s-au aliniat la acest salariu, ceea ce arată caracterul low cost al economiei româneşti.

Estimările arată că în acest moment în economia românească există aproximativ două milioane de contracte de muncă la nivelul salariului minim. De altfel, creşterea salariului minim a bulversat într-o bună măsură ierarhia salarială. În sensul că la companiile cu capital de stat sau în instituţiile publice angajaţii cu salariu minim i-au ajuns din urmă pe cei cu salarii medii, iar în sectorul privat, la companiile mici, salariul minim a ajuns să fie un mod de mari cuantumul plăţilor în contul contribuţiilor sociale către buget.

Este România o excepţie în Europa în ceea ce priveşte utilizarea pe scară largă a salariului minim? Un studiu publicat recent de Eurostat arată că România nu este singura economie europeană în care se foloseşte intens plata la salariul minim. Există patru state care se află la un nivel apropiat de România în ceea ce priveşte numărul de contracte de muncă cu salariu minim din totalul contractelor de muncă. Este vorba despre Letonia cu 25%, Lituania cu 24% , Polonia cu 23,6%. România are un nivel de 24,4%. De altfel, acesta este grupul economiilor europene cu cele mai înalte rate ale utilizării salariului minim, în anul 2014, momentul de referinţă la care este realizat studiul Eurostat.

Spre comparaţie, media europeană este de 15,9% în zona euro şi de 17% la nivelul întregii Uniuni Europene.
Este interesant să menţionăm şi statele în care ponderea salariului minim în total salarii este cea mai mică din Europa. Este vorba despre Suedia, cu 2,6%, Belgia cu 3,8%, Finlanda cu 5,3%, Danemarca cu 8,6% şi Franţa cu 8,8% . O menţiune specială merită făcută pentru Germania, economia considerată motorul Europei, şi în care există o pondere mare, de 22%, a salariului minim. Explicaţia poate fi dată de faptul că, după criză, în Germania a avut loc o flexibilizare a pieţei muncii în sensul adoptării unei legislaţii care încurajează angajarea pe durată determinată sau cu durată parţială de timp.

Dincolo de ponderea în economie a salariului minim, studiul european se constituie într-o adevărată hartă în acest domeniu care arată diferenţele enorme care există între ţările europene în ceea ce priveşte salarizarea. Astfel, economiile cu cele mai mici salarii minime pe oră sunt în ordine Bulgaria 1,1 euro pe oră, România 1,4, Lituania 2,1, Letonia 2,2 şi Ungaria 2,4 euro pe ora. La polul opus, cele mai mari salarii minime sunt în Danemarca 17 euro pe oră, Irlanda 13,4, Suedia şi Luxemburg 12,3 şi Finlanda 11,5 euro pe oră.

În concluzie, studiul arată tabloul extrem de divers al Europei în ceea ce priveşte nivelul salariului minim, a utilizării contractelor de muncă la acest salariu sau în privinţa salariului mediu. Este clar că România şi Bulgaria încheie ca şi în alte ierarhii, clasamentul european. La fel, se poate observa o diferenţă semnificativă între economiile din Europa Centrală şi de Est din fostul spaţiu socialist, inclusiv ţările baltice, şi grupul statelor europene dezvoltate.
Este însă la fel de clar că reducerea decalajelor se poate face prin lege doar până la un punct. Pentru a fi sustenabilă, creşterea salariilor trebuie să se bazeze pe investiţii şi în special pe investiţiile care produc valoare adăugată şi care ar trebui să scoată România din zona unei economii „low cost”.