Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Ministerul Finanțelor anunță a doua rectificare bugetară pozitivă. Bani mai mulți pentru salarii

Ministerul de Finanţe transmite că va finaliza luna aceasta a doua rectificare bugetară din acest an. Va fi o rectificare pozitivă, realizată cu încadrarea în deficitul de 2,96% din produsul intern brut, susţin reprezentanţii ministerului.

Fonduri suplimentare vor fi alocate ministerelor Muncii, Afacerilor Interne, Transporturilor, Sanatatii, Justitiei si Educatiei. Pierd în schimb bani Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Ministerul Finantelor, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Ministerul Culturii şi Ministerul Mediului.

Potrivit Ministerului Finantelor, rezultatele economice indică posibilitatea realizarii unei cresteri economice de 6,1% , faţă de 5,6%, cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare si de 5,2%, estimare avuta in vedere la elaborarea bugetului pe anul 2017.

S-au asigurat fonduri suplimentare, după cum urmează:

"- la bugetele locale s-au alocat 611,9 milioane lei pentru: plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, + 550 milioane lei
finanțarea sistemului de protecție a copilului + 61 milioane lei
finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat + 0,9 milioane lei

- la Ministerul Muncii și Justiției Sociale:+630,9 milioane lei per sold; s-au asigurat suplimentar 537 milioane lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizațiilorși 115,9 milioane lei pentru majorarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat; au fost identificate şi economii la unele naturi de cheltuieli şi prin urmare s-au redus 22 milioane lei ;

- la Ministerul Afacerilor Interne: +363,5 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 400 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă și polițiștilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2017, precum și pentru plata diferențelor rezultate în urma recalculării drepturilor de pensii; s-a redus suma de 36,5 milioane lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli;

- la Ministerul Transporturilor: +293,9 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 345,6 milioane lei pentru asigurarea cofinanțării naționale și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020; s-a redus suma de 51,7 milioane lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli;

- la Ministerul Sănătății: +281,0 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 287,2 milioane lei, în principal, pentru acțiunile și programele de sănătate, pentru plata salariilor medicilor rezidenti, personalului medical din structurile de primiri urgenţe, precum și pentru majorarea transferurilor către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate; s-a redus suma de 6,2 milioane lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli;

- la Ministerul Justiției: +232,1 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 240,2 milioane lei pentru achitarea tranșelor aferente anului 2017 pentru hotărârile judecătorești care au ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiției; s-a redus suma de 8,1 milioane lei aferenta economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli;

- la Ministerul Educației Naționale: + 30,0 milioane lei per sold; s-au asigurat 50 milioane lei pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi salariale pentru personalul din instituțiile de învățământ universitar de stat; s-a redus suma de 20 milioane lei aferenta economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli;
 
- Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate : + 269,7 milioane lei, pentru servicii medicale şi medicamente;
 
- Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat: +323 milioane lei pentru asigurarea necesarului pentru plata pensiilor de asigurări sociale.

Diminuări au fost operate la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (-78,5 milioane lei), Ministerul Finanțelor Publice (-51,9 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice si Fondurilor Europene (-43,7 milioane lei per sol, dar s-a alocat suplimentar 71,5 milioane lei pentru PNDL), Ministerul Culturii și Identității Naționale (-27,8 milioane lei), Ministerul Mediului (-27,4 milioane lei), având în vedere, în principal, gradul de execuție a cheltuielilor."