Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Jurnal Rural European - 19 martie

Grecia aprobă erbicidul pe bază de glifosat până la 15 decembrie 2023

Comisia Europeană vrea să reevalueze sprijinul cuplat acordat fermierilor europeni, implicit agricultorilor din România, pentru culturile proteice, așa cum sunt soia, fasole sau mazăre.

Sprijinul direct acordat agricultorilor ar trebui să fie substanțial încât să-i stimuleze să cultive astfel de plante și să fie legat direct de creșterea producției. La ora actuală, producția europeană de plante proteaginoase nu este suficientă și de aceea se apelează masiv la importuri.

Comisia Europeană solicită experților și părților interesate opiniile lor cu privire la situația actuală a sectorului proteinelor vegetale din Uniune, prima fază a posibilei dezvoltări a unui plan european privind proteinele. De asemenea, vor fi adresate întrebări cu privire la aspectele legate de cercetare și la informațiile de pe piață. Scopul este de a elabora un raport detaliat privind situația actuală și posibilele măsuri viitoare până la sfârșitul anului 2018.

Proteinele vegetale sunt o componentă esențială a hranei pentru animale, ca sursă de aminoacizi pentru efectivele de animale, precum și consumate pe scară largă de oameni.

Soia poate intra pe piața comunitară fără tarife, ceea ce reduce, de asemenea, rentabilitatea producției locale. O proporție semnificativă a culturilor de soia cultivate în afara Uniunii Europene sunt modificate genetic.

Bani în plus pentru eco-agricultură

Fermierii activi care se angajează în mod voluntar să respecte normele de agricultură ecologică și cele de ecocondiționalitate pentru 5 ani de la data semnării contractului de finanțare pot primi peste 450 de euro pe hectar pe an, în funcție de tipul exploatației. Banii vin din fonduri europene prin submăsura 11.2 ”sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică”.

Există mai multe condiții, între care suprafața minimă a fermei, de un hectar, iar parcelele eligibile să aibă cel puțin 0,3 ha. Excepție fac serele, solariile, viile, livezile, culturile de hamei și pepinierele, caz în care suprafața trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha.

În plus, beneficiarii trebuie să se încadreze în categoria fermierilor activi, așa cum sunt definiți de regulamentele europene, și să fie utilizatorii unei suprafețe agricole, categoria teren arabil, culturi permanente sau pajiști permanente.

Infrastructura ține în loc agricultura

În fiecare săptămână, în Uniunea Europeană sunt transportate 4 milioane de tone de cereale în valoare de un miliard de euro. Deși a fost îmbunătățită capacitatea de stocare a acestora încă există blocaje în sistem. Aceste blocaje duc la deficiențe de aprovizionare și la volatilitatea prețurilor, anunță Comisia Europeană.

Capacitatea de stocare a cerealelor, semințelor oleaginoase și proteaginoase în UE a crescut de la 359 de milioane de tone începând cu 2005, însă există încă blocaje în sistem. Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu privind depozitarea cerealelor în Uniunea Europeană, comandat de Departamentul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene. Comisia constată îmbunătățirea gestionării depozitării în UE, toate cele 28 de state membre și-au crescut capacitatea de stocare pe o perioadă de 10 ani. Există încă riscul unui deficit de capacitate de stocare în unele state membre și sunt necesare investiții suplimentare.

Studiul a constatat că cea mai mare parte a tonajului pe distanțe lungi este acoperită de căile navigabile interioare și căile ferate, în timp ce distanțele scurte sunt acoperite, în principal, de transportul cu camioane. Una dintre concluzii este că slăbiciunile pot duce la deficiențe de aprovizionare și volatilitate crescută a prețurilor în domeniul cerealelor.

Grecia, încă cinci ani cu glifosat

Grecia aprobă erbicidul pe bază de glifosat, ministerul agriculturii de la Atena anunțând oficial acest lucru. Conform deciziei, autorizaţia de introducere pe piaţă a produsului se acordă de la 6 martie 2018 până la 15 decembrie 2023.

Grecia a fost între cele nouă state membre ale Uniunii Europene care s-au opus planului de reautorizare a glifosatului, în timpul unui important vot anul trecut. În cele din urmă, autorităţile europene au aprobat utilizarea erbicidelor pe bază de glifosat datorită Germaniei, care s-a abţinut anterior.

Între timp, Franţa s-a angajat să efectueze o cercetare ştiinţifică asupra alternativelor glifosatului, precum şi să furnizeze date suplimentare care să confirme că utilizarea glifosatului ar trebui să se încheie la sfârşitul perioadei de reînnoire de 5 ani. Nu este încă clar dacă s-a solicitat finanţare din partea Uniunii Europene pentru a face această cercetare.

Rezervele referitoare la glifosat nu se limitează doar la aspectele legate de sănătate şi mediu, ci şi la eficienţa efectivă a acestuia, deoarece, de exemplu, în Grecia, substanţa chimică nu este adecvată morfologiei solului pietros şi sunt necesare alte substanţe chimice.

Toate edițiile emisiunii Jurnal Rural European: https://www.rfi.ro/tag/jurnal-rural-european

 
Ascultă Jurnal Rural European din 19 martie 2018