Ecofrecventa | Tranziție energetică - 08.06.2022

sistem-fotovoltaic-on-grid-64-kw-4.jpg

Sursa imaginii: 
amper.md

Comisia a decis să trimită aviz motivat României pentru că nu a transpus integral normele UE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001.

Această directivă oferă cadrul juridic pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, al încălzirii și răcirii și al transporturilor din UE. De asemenea, stabilește un obiectiv obligatoriu la nivelul UE pentru 2030 privind atingerea unei ponderi de cel puțin 32 % a energiei din surse regenerabile. 

Aceasta facilitează, totodată, participarea cetățenilor la tranziția energetică și stabilește obiective specifice de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și în sectorul transporturilor până în 2030.

 

Emisiuni disponibile: https://www.rfi.ro/tag/ecofrecventa

Emisune susţinută de Aqua Carpatica.

 

Sursa imaginii: 
Aqua Carpatica