Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Jurnal Rural – 5 ianuarie

Fermierii care se ocupă cu cultivarea pământului vor primi ajutoare naționale tranzitorii de aproape 20 de euro/hectar. Decizia a fost deja adoptată de executiv, care a stabilit mai exact o valoare de 19,81 euro pentru fiecare hectar, în conformitate cu schemele de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare.

În același timp, guvernul a emis o hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor. Acest sprijin financiar, acordat în concordanță cu normele comunitare acoperă  parțial sau integral costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic. De asemenea, el permite acoperirea costurilor aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului. Excepție fac însă controalele efectuate de proprietarul şeptelului sau verificările de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Solicitanţii ajutorului de stat pot fi asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează serviciile menționate, alăturei de persoanele juridice acreditate pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice ale raselor de animale și/sau pentru determinarea calităţii genetice a raselor de animale.

Pentru anul 2015, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanți pot fi depuse până în data de 15 ianuarie 2015.

Cum va fi anul agricol 2015?

Previziunile pentru anul agricol 2015 indică recolte bogate de cereale și semințe oleaginoase, însă cu prețuri mai mici față de anii anteriori - la jumătate chiar față de vârful istoric din 2008. Aceasta înseamnă că fermierii nu-și vor permite prea mult să facă investiții în echipamente agricole sau terenuri, ci se vor concentra pe optimizare, arată o analiză a Ziarului Financiar.

Potrivit estimărilor, recoltele bogate de cereale şi seminţe oleaginoase vor fi în 2015 baza pentru cele 17 miliarde de euro care se vor rula în piaţa agricolă românească. Aproape jumătate din recolta de cereale va fi excedent şi va ajunge la export, iar banii primiţi de fermieri pentru producţiile lor se vor duce către piaţa funciară, dar şi către investiţiile în soluţii hi-tech de monitorizare şi control al exploataţiilor agricole.

Trecerea la eco-agricultură, subvenții 100%

Fermierii care au terenuri în conversie către agricultura ecologică pot primi fonduri europene nerambursabile de 100% din valoarea proiectului. Plăţile compensatorii care se vor acorda prin Submăsura 11.1 ”Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 sunt calculate sub formă de costuri standard pentru cele 5 pachete propuse.

Astfel, pachetul 1 înseamnă culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ), iar valoarea este de 293 euro/ha/an. Pachetul 2 se referă la legume și aduce 500 euro/ha/an. În cazul livezilor, așa numitul Pachet 3, suma este de 620 euro/ha/an.

Pentru vii - pachetul 4, fermierii pot primi 530 euro/ha/an, iar în cazul Pachetului 5 - plante medicinale şi aromatice, suma este de 365 euro/ha/an. La nivel de pachet, se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, 100 ha și 300 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc valorile respective. Scăderea nu se aplică în cazul cooperativelor agricole.

Plăţile acordate astfel se pot cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe suprafaţă.

Noul PNDR începe în februarie?

În luna februarie 2015 ar putea fi deschisă o nouă sesiune de depunere de proiecte prin PNDR, potrivit ministrului agriculturii, Daniel Constantin. Depunerea proiectelor va fi continuă, iar cei care se vor orienta către agricultura ecologică vor avea prioritate la finanțare.

”Vom acorda punctaje suplimentare pentru fermierii care se orientează către agricultura ecologică și integrează producția, astfel încât să ne atingem obiectivul ca produsele organice românești să fie din ce în ce mai prezente pe rafturile marilor magazine, iar România să exporte mai ales produse procesate, cu valoare adăugată mare”, spune Daniel Constantin. Fondurile alocate prin PNDR pentru fermierii ecologici se ridică la circa 200 de milioane de euro.

S-au schimbat regulile pentru finanțarea europeană

Au apărut reguli noi pentru fermierii care vor subvenții în perioada 2015-2020. Pentru a putea beneficia de acordarea de plăţi directe, fermierii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA, și să depună cerere unică de plată în termen.

De asemenea, fermierii trebuie să își intabuleze proprietatea, să identifice, să declare şi să delimiteze cu exactitate parcelele agricole într-o aplicaţie electronică şi să utilizeze datele cadastrale disponibile. Pentru a fi bine-înțeleși, oficialii europeni au stabilit și câteva definiții.

Astfel, beneficiarii plăţilor directe sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune sau locatari. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul sau animalele arendate, concesionate sau închiriate.

Asocierea în agricultură, răsplătită cu bani în plus

Producătorii agricoli care se asociază pot beneficia de fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de până la 100.000 de euro pe an, prin Măsura 9 ”Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători”.

Oficial, măsura are scopul de a asigura legătura cu piaţa, să îmbunătățească și să adapteze producția, atât la cerințele pieței, cât și la preferințele consumatorilor. Sprijinul acordat prin Măsura 9 din noul PNDR va contribui la crearea lanțurilor alimentare scurte şi este necesar din perspectiva deschiderii oportunităților de piață pentru fermieri prin promovarea și vânzarea în comun a produselor, aproape de sursa de producție.

De asemenea, asocierea fermierilor din sectorul pomicol va conduce la creșterea competitivității sectorului și va facilita obținerea produselor cu valoare adăugată mare. Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului, cu excepția primului an, când se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Bani pentru proprietarii de păduri

În noul Program Național de Dezvoltare Rurală, proprietarii de păduri pot accesa fondurile europene nerambursabile. Astfel, măsura 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” are în vedere completarea măsurilor de conservare a biodiversității pe terenuri forestiere aplicate prin sistemul actual de gestionare a pădurilor, prin promovarea de angajamente voluntare care să contribuie la reducerea numărului de intervenții silvoculturale pe suprafețele angajate.

Totodată, prin promovarea utilizării atelajelor în detrimentul mijloacelor mecanizate, prin Măsura 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, se are în vedere reducerea eroziunii solului în arboretele pe care sunt aplicate lucrări de rărituri.

 
Ascultă Jurnal Rural din 5 ianuarie 2015