Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Inițiativele comunităților românești în domeniul dezvoltării durabile, premiate de Ambasada Franței și partenerii săi

Ambasada Franței în România, în parteneriat cu Business France și Camera franceză de Comerț și Industrie din România (CCIFER) lansează prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunităților - județe, municipii, orașe, comune – care premiază inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltării sustenabile.

„În contextul în care multiplele inițiative și proiecte din ultimii ani arată că pentru colectivitățile locale - județ, municipiu, oraș, comună -  din România, „orașul durabil” reprezintă un subiect de actualitate iar pentru Franța, ca urmare a Acordului de la Paris  din 2015, cu ocazia COP21, „orașul durabil” a devenit o prioritate guvernamentală, Ambasada Franței în România dorește să sprijine inițiativele și bunele practici apărute în cadrul colectivităților locale din România”, a declarat Excelenţa Sa, Doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Franței în România.

Pentru această primă ediție a concursului, Ambasada Franței în România și partenerii săi invită toate autoritățile locale din România să trimită, înainte de 30 martie 2018, proiectele deja finalizate sau în curs de finalizare, care ilustrează un pas important în dezvoltarea durabilă a comunității lor.

Proiectele câștigătoare vor fi selectate de un juriu format din experți independenți și vor câștiga o excursie de studiu într-o comunitate de referință parteneră din Franța pentru a vedea alte exemple inovatoare în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a comunităților.

Acest concurs își propune să pună în valoare inițiativele pozitive ale colectivităților locale din România și să le recompenseze pe cele mai implicate în dezvoltarea durabilă și în lupta împotriva schimbărilor climatice pentru acțiunile lor în domeniile cheie care se circumscriu „orașului durabil” : 1) apă, canalizare și gestionarea deșeurilor; 2) mobilitate urbană; 3) eficiență energetică; 4) valorificarea construcțiilor și reabilitarea patrimoniului.

Proiectele prezentate trebuie să se înscrie într-o viziune puternică asupra durabilității, care să permită, pe termen lung, concilierea exigențelor legate de mediul înconjurător și a celor de dezvoltare economică și socială. Juriul va evalua inițiativele locale și bunele practici care au permis o mai bună adaptare la schimbările climatice și au avut un impact pozitiv asupra calității vieții populației.

Dosarul de candidatură va trebui să cuprindă:

-  formularul de candidatură (în limba franceză sau în limba română) ;

- o prezentare a colectivității locale (în limba franceză sau în limba română) ;

- o prezentare detaliată a proiectului (în limba franceză sau în limba română) ;

- un buget detaliat al proiectului.

O colectivitate locală poate depune mai multe dosare de candidatură cu condiția ca acestea să se refere la categorii tematice diferite ale concursului.

Formularul de candidatură, precum și regulamentul concursului sunt disponibile site-ul Ambasadei Franței : https://ro.ambafrance.org/Lansarea-concurs-Ora%C8%99ul-durabil.

Pentru mai multe detalii, participanții sunt invitați să le contacteze pe doamna Estelle Ribes ([email protected]) sau pe doamna Andreea Pâlcu ([email protected]).

Sursa : Institutul Francez din București