Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Conferinţa franco-română privind educația şi formarea profesională

conferinta_educatie_26_martie.jpg

Conferinţa franco-română privind educația şi formarea profesională, București 2018
Conferinţa franco-română privind educația şi formarea profesională, București 2018
Image source: 
Institutul Francez din România

Institutul Francez din România, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul National de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic vă invită să participați la Conferinţă franco-română privind educația şi formarea profesională, luni, 26 martie 2018, orele 09.00-14.30, la Sala Elvire Popesco a Institutului Francez din Bucureşti, situat în bulevardul Dacia, nr. 77.

La eveniment vor participa 40 de invitaţi francezi (inspectori, directori de instituţii de învăţământ tehnice, profesionale şi de ucenici, profesori, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie din Montpelier şi ai regiunii Occitanie etc.) şi în jur de 140 de inspectori, directori de şcoli şi licee din domeniu, profesori, reprezentanţi ai CCIFER, FIHR, HORA şi ai mediului de afaceri din România etc.

De asemenea, și-au anunţat participarea Doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Franţei în România, şi Doamna Oana Ariana Bucur, Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Această conferinţă face parte din Calendarul pentru 2018 al acţiunilor de cooperare în domeniul educativ convenit între Ambasada Franţei şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Această acţiune urmăreşte facilitarea şi intensificarea schimburilor de idei privind organizarea invăţământului profesional dual din Franţa şi România, de a dezbate asupra modalităţilor de adaptare a ofertei de formare a unităţilor de învăţământ pentru a răspunde nevoilor actorilor economici şi educativi.

Ea va oferi cadrul care să permită schimbul de informaţii şi prezentarea de proiecte de cooperare privind formarea profesională duală, astfel incât să conducă la realizarea de noi schimburi de expertiză, precum şi la dezvoltarea de proiecte de mobilitate şi parteneriate educative între unităţile de învăţămant din Franţa şi din România.

Sursa : Institutul Francez din România